Les Seccions són els òrgans de treball col·lectius de caràcter científic de l’Acadèmia i agrupen als Acadèmics per raó dels títols doctorals, de les línies de recerca o del seu àmbit d’activitat.
Les Seccions emeten informes dels assumptes que la Junta de Govern els hi encarrega, actuen de jurats de qualificació en els concursos de premis i contribueixen amb els seus treballs a vertebrar la tasca investigadora de l’Acadèmia.


tabCienciasSociales

CIÈNCIES SOCIALS

tabCienciasHumanas

CIÈNCIES HUMANES

A
B
tabB
C
tabC

D

E
tabE
F
tabF
G
H
tabH
I
tabI
J
tabJ
K
tabK
L
tabL

M

N
tabN
Ñ
tabÑ
O
tabO
P

Q
tabQ
R
tabR
S

T

U
tabU
V
tabV
W
tabW

X
tabX

Y
tabY

Z
tabZ

tabCienciasExperimentales

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

A
tabA
B
C
tabC
D
tabD
E
tabE
F
tabF
G
H
I
J
K
tabK
L

M
tabM

N
tabN
Ñ
tabÑ
O
tabO
P

Q
tabQ
R
tabR
S

T

U
tabU
V
tabV
W
tabW
X
tabX
Y
Z
tabZ

tabCienciasTecnologicas

CIÈNCIES TECNOLÓGIQUES

A
B
C
D
tabD
E
tabE
F
tabF
G
H
tabH
I
tabI
J
tabJ
K
tabK
L
M
tabM
N
tabN
Ñ
tabÑ
O
P
Q
tabQ
R
S
tabS
T
tabT
U
tabU
V
tabV
W
tabW
X
tabX
Y
tabY
Z
tabZ

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish