Acadèmica Numerària

Ciències Socials: Dra. en Ciències Econòmiques i Empresarials

Data d’ingrés: 27/02/2018

Discurs d’ingrés: El nuevo materialismo del siglo XXI: Luces y sombras

Discurs de resposta: Dr. Pedro Aznar Alarcón

Maria del Mar Alonso Almeida és Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, Especialitat Organització d’Empreses, des del 17 de juliol de 2007. Des de 2003 ha estat professora associada LOU a la Universitat Carlos III de Madrid, mentre exercia professionalment com a Gerent de Consultoria a l’empresa Informàtica el Corte Inglés. Des d’octubre de 2006 ha estat contractada en aquesta universitat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials com a professora a temps complet, primer com a Professora Ajudant i des de gener de 2009 com a Professora Ajudant Doctor. En l’actualitat, des del 22 de novembre de 2012, és professora permanent en aquesta Universitat exercint com Professora Contractada Doctor.

Té l’Acreditació per Titular d’Universitat des d’abril de 2012.
Té reconegut un sexenni d’investigació corresponent al període 2007-2012 i dues

quinquenni de docència corresponents al període 2005-2014.
Posseeix tres Llicenciatures – Administració d’Empreses, Investigació i Tècniques de Mercats i

Dret- i dues DEA – en Comptabilitat i Organització d’Empreses i Dret Empresarial-.

A més, abans de la seva incorporació a temps complet a la universitat va estar treballant en l’àrea de consultoria d’en diverses empreses nacionals i internacionals durant 15 anys. Posseeix el títol de Gestor de Qualitat Europeu.

Des de la seva incorporació a la universitat a temps complet, s’ha focalitzat en desenvolupar una línia d’investigació sostinguda en el temps basada en la influència que les decisions sobre l’adopció i difusió de certes pràctiques empresarials tenen a les operacions i l’acompliment de les empreses turístiques .

Fruit d’aquest esforç investigador són els més de quaranta articles que té publicats o acceptats en revistes JCR amb un índex d’impacte entre 3,398 i 0,056-vuit article indexat a la Web of Knowledge sense índex d’impacte. A més, ha publicat més de trenta articles en altres revistes de les quals sis estan indexats al SJR de Scopus i, a més, més de deu articles en revistes indexades a l’índex LATINDEX, a més, ha col·laborat en les següents publicacions professionals: Fòrum Qualitat , Nexe Revista de l’Agent de Viatges Professional i Hosteltur.

Pertany al Grup de Recerca reconegut per la Universitat Autònoma de Madrid GIDEST -Grup de Recerca en Direcció d’Empreses del Sector Turisme-, des de la seva creació, liderat pel catedràtic José Miguel Rodríguez Antón, amb el qual ha participat en diversos projectes competitius de recerca d’àmbit internacional finançats per l’AECID, pel CEAL (Banc Santander- Universitat Autònoma de Madrid) i nacional per la mateixa Universitat de Madrid. En aquests projectes s’han publicat, entre altres publicacions, sis llibres col·lectius amb els resultats de la investigació realitzada, diversos articles indexats en SSCI amb índex d’impacte i la difusió dels resultats s’ha fet en més de trenta conferències nacionals i internacionals.

Des del 2006 ha participat en catorze projectes internacionals de naturalesa competitiva i 7 nacionals. Per la seva importància mereix destacar-se el projecte del Pla Nacional d’I + D + I ECO2009- 12754-C02-01 titulat “MILLORA DE LA SATISFACCIÓ DELS CLIENTS EN LES EMPRESES ESPANYOLES mitjançant l’estandardització”. En aquest projecte participen investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat del País Basc, amb alguns dels quals porta treballant des de 2008 i amb qui ha publicat més d’una dotzena d’articles indexats en SSCI amb índex d’impacte. D’entre els de caràcter internacional destaca la participació actual en dues accions COST finançades per la Unió Europea dins del Programa Horitzó 2020 denominades NEW materialism: NETWORKING EUROPEAN Scholarship ON ‘HOW MATTER COMES TO MATTER i SOCIAL NETWORKS AND TRAVEL BEHAVIOUR.

També es destaca la participació en el projecte “” La perspectiva de l’Gènere a les Iniciatives de Responsabilitat Social d’Empreses Excel·lents en Gestió “finançat per l’Institut de la Dona del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat” el qual ha estat suport per a una tesi doctoral que s’ha defensat al juliol de 2015, obtenint un Excel·lent cum laude.

Addicionalment, també ha participat en més de vint llibres d’investigació com a autora o coautora i s’ha realitzat en coautoria tres llibres com a material docent, que són utilitzats no només en la Universitat Autònoma de Madrid, sinó en altres universitats públiques (Universitat Carlos III, Universitat rei Joan Carles i o Universitat de Jaén, Universitat de Costa Rica) i privades (Universitat San Pablo CEU i Universitat Camilo José Cela).

Ha estat en estades de recerca a nou diferents universitats d’àmbit internacional i una universitat nacional.

És revisora ​​habitual de diverses revistes JCR – Cornell Hospitality Quarterly, Journal of Cleaner Production, Universia Business Review, Journal of Business Ethics, Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, Service Business, Journal of Hospitality and Tourism Research- i d’altres revistes indexades en l’índex Latindex. Pertany al Consell Editorial de la Revista Quaderns de Turisme, indexada a Scopus.

Està en la base de dades d’Avaluadors de les Accions cost- European Cooperation in Science and Technology i ha estat convidada a revisar una proposta. Igualment ha estat convidada pel Govern de Polònia, per la Agency of National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki – NCN; http: //www.ncn.gov.pl). Per avaluar la proposta: Funding scheme OPUS, Factors diffusion of development processes affecting the degree of cohesió in the less developed regions, dr hab. Paweł Churski, Adam Mickiewicz University in Poznan, No. 273.779, Panell HS4

En la seva activitat docent, ha impartit docència en deu assignatures diferents des de 2003 en la Diplomatura de Turisme, Doble Llicenciatura d’Administració d’Empreses i Dret, Llicenciatura en Administració d’Empreses, Llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat, Enginyeria Química i Grau en Turisme el que ha implicat impartir docència a aproximadament entre 300 i 500 alumnes per curs. Addicionalment, ha participat des de 2006 fins al curs 2012 en el Màster de Desenvolupament Directiu de l’Institut d’Administració d’Empreses de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials impartint l’assignatura de Globalització i Persones i en el curs 2009-2010 ha impartit l’assignatura de Direcció d’Operacions en el títol propi de Gastronomia i Restauració.

Ha codirigit una tesi doctoral que va ser defensada el maig de 2011 obtenint una nota d’excel·lent cum laude. En l’actualitat està dirigint tres tesis doctorals, dues d’elles de l’Escola de Doctorat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i la tercera en en col direcció amb la Universitat de Lleó. A més, ha dirigit dos Tesines de segon any de doctorat i diversos treballs Fi de Màster i Grau.

Ha participat en nou projectes d’innovació docent a la Universitat Autònoma de Madrid, tant en projectes generals de la Facultat com en projectes específics en els estudis de Grau de Turisme o de desenvolupament d’e-learning.

Des de 2004 ha estat Coordinadora i tutora del Pràcticum de Turisme havent coordinat les pràctiques en empreses de cent alumnes.

Ha estat Tutora del Pla d’Acció Tutelar des del curs 2012-2013 del Grau de Turisme. La tutela en aquest grau a més d’un acompanyament acadèmic a l’alumne al llarg de tota la vida universitària de l’alumne inclou ser la seva tutora de Pràctiques en Empreses. .

Durant els anys 2012 i 21013 ha estat membre de la comissió mixta del programa d’DOCENTIA de la Universitat Autònoma de Madrid per a l’avaluació del professorat d’aquesta universitat. al

període 2014-2015 va participar com Avaluador Vocal i coordinador de la Comissió de Seguiment dels Títols Oficials de Grau i Màster de les universitats andaluses de l’Agència Andalusa del Coneixement. A l’abril de 2015 se li va nomenar com a membre avaluador d’un panell del programa ACREDITA de l’ANECA.

Té més de quinze anys d’experiència professional com a consultora en empreses de primer nivell mundial realitzant especialment consultoria d’innovació tecnològica i de procés en totes les grans empreses privades espanyoles i en l’Administració de l’Estat. Durant l’últim període de 2000 a 2006 la meva carrera professional especialment es va centrar en el desplegament d’innovacions tecnològiques basades en les noves tecnologies de la informació i comunicacions i la seva aplicació al negoci de les empreses.

Pel que fa a temes de gestió a la universitat s’han ocupat més de deu comissions, com es pot observar en el currículum, però per la seva importància es vol destacar els següents:

– En l’actualitat des de setembre de 2014 és Coordinadora del Màster d’Administració d’Empreses Oficial de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid.

– Coordinadora des del curs 2014-2015 de l’assignatura Direcció d’Agències de Viatges del tercer curs del Grau de Turisme.

– Des de juliol de 2011 a juny de 2014 ha estat Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid, programa que implica la participació de tots els alumnes de grau que en l’actualitat són al voltant de 3.500 alumnes en sis titulacions diferents i de 200 professors que han estat assignats com a tutors.

– Coordinadora de Curs del Grau de Turisme des del primer semestre de l’1o curs del 2009-2010.

– Des d’octubre de 2008 fins al juny del 2014 ha estat membre de la Comissió de Garantia de Qualitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid.

– Triada Membre de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el 16 de novembre de 2011, representant al Personal Docent del seu estament, sent la professora més votada.

 

Vídeo resum

Vídeo complet