Els Acadèmics de Número seran escollits d’entre els doctors de la Unió Europea de prestigi reconegut que estiguin disposats a contribuir desinteressadament al progrés de la Humanitat, l’avenç del pensament de la raó i la qualitat de la Ciència, de la Filosofia, de la Tècnica o de l’Art.

L’Acadèmic llegirà el seu discurs d’ingrés, al que respondrà amb un altre discurs un Acadèmic designat per la Junta de Govern.

Els Acadèmics de Número usaran com a distintiu una Medalla amb les armes de l’Acadèmia i que consisteix en un escut espanyol amb camp d’or damunt del qual hi ha dibuixades verticalment, quatre pals de gules, creuades pel bastó doctoral d’esquerra del cap a dreta de la punta. Tot això timbrat amb la corona Reial d’Espanya. A tots dos costats de l’escut hi ha dues palmes que es creuen a la part inferior.

Els Acadèmics de Número, a més del tractament d’Excel·lència en els actes i comunicacions oficials, gaudiran de les prerrogatives i els honors que el Dret històric va atorgar a la classe doctoral i tindran els drets següents:

  1. Veu i vot en les sessions i juntes.
  2. Elegibilitat per a tots els càrrecs acadèmics.
  3. Ús de la medalla de l’Acadèmia.


 

A
tabB
B
tabC
C
tabD
D
tabE
E
tabF
F
G
tabH
H
tabI
I
tabJ
J
tabK
tabL
L
M
tabN
N
tabÑ
tabO
O
tabP
P
tabQ
tabR
R
tabS
S
tabT
T
tabU
U
tabV
V
tabW
tabX
tabY
tabZ

 

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish