L’Acadèmic Numerari en complir vuitanta anys passa automàticament a la condició d’Acadèmic Emèrit, deixa lliure la plaça de Numerari conservant, però, tots els drets i prerrogatives que tenia per la seva condició de Numerari.


Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish