El títol de doctor està expedit en nom del Rei pel rector de la universitat on s’hagi presentat la tesi doctoral i tindrà efectes acadèmics plens, habilitant per exercici professional, la docència i la investigació. El títol de doctor és el màxim grau acadèmic que es pot aconseguir en una universitat. El doctorat té com a finalitat l’adquisició de competències i habilitats avançades en l’àmbit de la investigació científica de qualitat. El doctorat s’obté després de presentar i defensar públicament la tesi doctoral que consisteix en un treball original d’investigació.

“El doctorat s’obté després de presentar i defensar públicament la tesi doctoral que consisteix en un treball original d’investigació.”

La menció Doctor Europeu és un títol pel qual s’exigeix haver realitzat una estada en una universitat d’un altre Estat europeu durant l’etapa de formació en el Postgrau de, mínim, tres mesos de durada. Un resum i les conclusions s’han de presentar en alguna de les llengües oficials de la Unió Europea diferent a alguna de les llengües oficials d’Espanya i haver estat dirigida per almenys dos experts d’universitats de la Unió Europea. Al Tribunal avaluador de la tesi haurà d’haver un expert d’una universitat d’un Estat membre de la Unió Europea.

El títol de doctor honoris causa es tracta del màxim reconeixement honorífic que concedeix una universitat a persones destacades per la seva trajectòria o pels seus mèrits. La seva concessió estarà proposta per un departament o institut universitari i la seva concessió ha de ser aprovada pel Consell de Govern d’aquella universitat.

Per ampliar l´informació sobre els antecedents històrics del doctorat, es pot consultar al llibre Història de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.