Senat

Els Estatuts de la RAED preveuen la creació del Senat com òrgan consultiu i d’assessorament no vinculant de la Junta de Govern, de la qual en depèn orgànicament. El seu règim de funcionament està establert reglamentàriament.

El Senat representa l’essència i la tradició de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i en conseqüència vetlla per la seva conservació.

President del Senat

LLOVERA SAEZ, Francisco Javier

Senadors