Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Economia

Data d’ingrés: 25/02/2016

Discurs d’ingrés: La Figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento

Discurs de resposta: Dr. José Daniel Barquero Cabrero

Antonio Pulido Gutiérrez, Castro del Riu (Còrdova) 1965. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Doctor en Economia per la Universitat de Sevilla.

Ha estat professor tant en aquesta Universitat, com en la Pablo d’Olavide (Sevilla). La seva experiència professional comença el 1988 a Sevilla en diversos llocs rellevants de l’Administració Pública, així com en la Direcció d’empreses públiques. És coautor d’una dotzena de llibres i d’un important nombre d’articles i treballs sobre economia.

Ha pertangut com a membre a importants institucions i consells d’administració, entre els quals destaquen: el Ple del Consell General del Col·legi d’Economistes d’Espanya, Consell d’Administració de CECA; patró de la Residència d’Estudiants i del CSIC, President Consell Andalús de Col·legis d’Economistes, President Associació Andalusa de Fundacions, President de Central Majorista de Caixes d’Estalvis (CMC) i President de l’Associació Internacional de Crèdit Prendario i Social. Membre dels Consells de CAIXA-BANK, CASER, ISOLUX, GRÀCIA CARRIÓN, ESTALVI CORPORACIÓ, CT ENDESA, DeLeo, etc.

El 2006 és elegit president del Consell d’Administració de ELL MUNTANYA, el 2007 és elegit President de Cajasol i President de la Fundació Cajasol i el 2011 és nomenat president executiu de Banca Cívica.

Posseeix la Medalla de Cavaller de Estrella de l’Ordre d’Itàlia, és Fill Predilecte de Castro del Riu (Còrdova); Acadèmic d’Honor de l’Acadèmia de la Diplomàcia espanyola, Acadèmic corresponent de l’Acadèmia de Sant Dionís de Jerez de la Frontera, així com altres distincions i reconeixements d’institucions.

Vídeo resum

Vídeo complet