La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) és una corporació en dret públic, de naturalesa científica, tècnica i artística, l’objectiu és la investigació, l’estudi, el foment i la difusió del coneixement en el seu sentit més ampli.

La Reial Acadèmia es va crear el 1914 com Agrupació de Doctors Matriculats de Catalunya , que més tard va passar a anomenar-se Acadèmia de Metges de Catalunya i les Illes Balears, que es va convertir en l’Acadèmia de Catalunya per Decret. 90/1989, de 13 de març, i després es va reafirmar en el seu títol com Reial el 2 d’octubre de 1989.

L’Acadèmia és considerada un òrgan assessor de la Generalitat, als efectes de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol i del material relacionat amb els organismes públics de Catalunya, i per a les administracions públiques en general, a nivell local, i en la Unió Europea, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas.

La Reial Acadèmia de Doctors incorpora membres numeraris del més alt nivell en ciència de tota l’àrea de la Unió Europea.