INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2023

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2022

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2021

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2020

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2019

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2018

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2017

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2016

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2015

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2014

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2013

INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCISI 2012