La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que porta a terme la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED) en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

1. Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Reial Acadèmia Europea de Doctors
NIF: Q5856332A
Via Laietana, 32 – 3r pis
Edifici Foment del Treball
08003 Barcelona

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a la Reial Acadèmia Europea de Doctors per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el servei sol·licitat.

En cada un d’aquests mitjans, la RAED informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es durà a terme únicament i exclusivament si la persona ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per les quals es poden recollir dades personals:

Objecte del tractament Per a què fa servir la RAED les dades personals Quant de temps conserva la RAED les dades personals
Sol·licituds a través del formulari de la pàgina web http://raed.academy/ca/contacte Atendre sol·licituds d’informació Un cop finalitzada la sol·licitud o consulta, les dades dades són suprimides
Enviament regular del butlletí de notícies de la RAED, únicament a persones subscrites Informació sobre nous ingressos d’acadèmics, debats, conferències i altres activitats de la RAED Conserva les dades fins al moment en què la persona subscrita sol·licita no rebre més comunicacions, moment en que les dades són suprimides. Es pot sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant l’enllaç que apareix en cada comunicat
Sol·licitud d’assistència a un acte/activitat organitzat per la RAED Previsió dels assistents a l’acte per a la correcta gestió d’aquest En acabar l’acte/activitat les dades són suprimides
Ofertes de treball i dades curriculars Tracta les dades personals per a la gestió de la base de dades de candidats Conserva les dades personals durant un període de cinc anys, passats els quals són destruïdes
Proveïdors Tracta les dades personals per a la gestió de les relacions professionals, i no són cedides a tercers, llevat que es tracti de qüestions legals derivades d’aquesta relació Conserva les dades personals més enllà de la finalització de la relació professional, com a part del registre històric

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, el que garanteix que les dades personals facilitades són veraces; la RAED es reserva el dret a excloure dels serveis a les persones que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Les dades lliurats són tractats únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzats per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que l’interessat l’hagi autoritzat expressament o per qüestions legals.

3. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per què la RAED tracta les seves dades. Aquesta persona pot:

 • Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té la RAED i quin ús fa.
 • Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora dels que la llei exigeix ​​conservar.
 • Oposar-se a un tractament, és a dir, que la RAED no faci un ús concret de les seves dades.
 • Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.
 • Portabilitat de les dades, és a dir, que la RAED li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per qualsevol d’aquestes gestions, l’interessat pot dirigir-se a la RAED amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, per qualsevol dels mitjans següents:

 • Dirigir un escrit a:
  Reial Acadèmia Europea de Doctors
  Via Laietana, 32 – 3r pis
  Edifici Foment del Treball
  08003 Barcelona
 • Per correu electrònic a presidencia@raed.academy
 • Via telefònica al 93.667 40 54

Igualment, si l’interessat desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme la Reial Acadèmia Europea de Doctors, pot posar-se en contacte amb aquesta institució al correu electrònic secretaria@raed.academy.