El títol d’Acadèmic Corresponent podrà concedir-lo l’Acadèmia als doctors pertanyents a països de la Unió Europea o de la resta del món per tal d’associar-los de forma flexible als seus treballs sobre la base dels seus mèrits científics, tècnics o artístics.

Els Acadèmics Corresponents prepararan i llegiran davant l’Acadèmia un discurs d’ingrés, que rebrà la resposta oportuna, i podran assistir i ocupar un lloc a l’estrada en les sessions públiques, presentar treballs científics, dissertar sobre la seva dedicació i ostentar la Medalla de l’Acadèmia.

Els Acadèmics Corresponents hauran de contribuir als fins de l’Acadèmia i mantenir una normal relació amb la Corporació tot complint les comissions i els encàrrecs que aquesta els doni.


Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish