Acadèmics Corresponents


El títol d’acadèmic corresponent podrà concedir-lo la RAED als doctors pertanyents a qualsevol país del món, amb la finalitat d’associar-los de forma flexible als seus treballs sobre la base dels seus mèrits científics, tècnics o artístics.

Els acadèmics corresponents tindran dret al tractament d’excel·lència, com també a l’ús de la medalla de la RAED. També prepararan i llegiran, en sessió solemne, un discurs d’ingrés, que rebrà la resposta oportuna. Hauran de contribuir a les finalitats de l’Acadèmia i mantenir una normal relació amb la corporació, tot complint les comissions i les comeses que aquesta els encarregui.