Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 15 de març de 2018

Discurs d’ingrés: La dinámica mayoría – minoría en las sociedades de capital

Discurs de resposta: Dr. Emili Gironella Masgrau

DR. RODOLFO FERNÁNDEZ-CUELLAS

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA I DE POSTGRAU

– Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, ​​amb qualificació excel·lent cum laude.Lectura de la tesi “Perfecció compliment del contracte a Internet”, dirigida pel Prof. Dr. Alfonso Hernández Moreno, dpt. Dret Civil de la Universitat de Barcelona. El tribunal va ser presidit pel Prof. Dr. Luis Díez-Picazo. (Maig de 2006). Publicada com a monografia en 2013.

– Diploma d’Estudis Avançats en Dret (2001).
– Memòria de llicenciatura en Dret Civil, amb el títol “Contractació electrònica: la prestació del consentiment a Internet”, Departament de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Dirigida pel Prof. Dr. Alfonso Hernández Moreno (juliol de 2001). Publicada com a monografia amb el mateix títol al desembre de 2001 per JM Bosch Editor.
– Realització de diversos cursos de postgrau en dret privat patrimonial civil i mercantil: Curs de Dret de Societats, ESADE (1997); Curs de Dret Immobiliari i Urbanístic, ESADE (1996).
– Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona (1983-1988).
– Cursos diversos d’especialització en Dret Privat: diploma d’estudis de Dret Civil de Catalunya, Universitat de Barcelona (1988). Curs de pràctica en Dret Immobiliari, Centre d’Estudis hipotecaris de Catalunya (1988). Curs de contractació mercantil, Abat Oliba (1985-1986).

EXPERIÈNCIA DOCENT I PUBLICACIONS

– Professor de Dret Mercantil de la Facultat de Dret d’ESADE – Universitat Ramon Llull (2009 – actualitat).
– Director del Seminari de Dret Mercantil d’ESADE, que s’ha convertit en un referent per a l’especialitat en la comuniqueu jurídica, dirigit a juristes especialistes en dret mercantil.
– President de la Secció de Dret Mercantil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2006 – 2012). Durant aquesta presidència la junta de la Secció de Dret Mercantil impulsem la participació dels millors advocats i juristes mercantilistes de la ciutat en la formació a col·legiats a través de cursos i jornades molt diverses. Creem també el Grup d’Experts en Dret Mercantil, que ha estat un fòrum de reflexió i investigació en l’especialitat, amb membres destacats admesos amb caràcter limitat d’entre els millors especialistes.
– Vicepresident de l’Associació per al Foment de l’Arbitratge (AFA).
– Chair of Ethics Committee de la International Practice Group. Associació internacional de bufets a què pertany Miliners Advocats.
– President del Arbitration Committee de la International Technology Law Association (2008-2012).
– Professor col·laborador de Dret Civil de la Universitat de Barcelona (des de 1995 a 2008).
– Professor de Dret de Societats Mercantils de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Iltre.Col·legi d’Advocats de Barcelona (1998-2006)
– Ponent del Curs de Dret de Societats i del Màster en Dret Societari organitzat en diverses ocasions per l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
– Vocal del Comitè Científic en Dret Mercantil del CAMPUS de l’ICAB.

– He impartit classes i conferències en Castellà, Català i Anglès en les diferents matèries del meu àmbit de coneixement.
– He impartit conferències i seminaris, en diferents institucions públiques i privades: ESADE, International Technology Law Association, Internactional Practice Group, Universitat de Barcelona, ​​Institute of International Research (IIR), IFAES, Borsa de Barcelona, ​​Cercle Eqüestre, Cambra de Comerç de Barcelona, ​​CIDDRIM, Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), etc.
– Convidat com a tertulià a debats i entrevistes televisives i radiofòniques sobre temàtica jurídica i econòmica, com Onda Cero, Ràdio Intereconomia, Catalunya Ràdio, TV3. Autor de diversos articles per a revistes especialitzades i premsa econòmica i divulgativa, com ara Economist & Iuris, Expansión, Cinco Días, Mon Empresarial etc.
Com publicacions científiques en diversos temes dins el dret mercantil i litigació i arbitratge mercantil, destacar, entre altres, les següents:
– Autor del llibre “El contracte electrònic. Formació i compliment “publicat per JM Bosch, gener de 2013. Constitueix la publicació de la tesi doctoral revisada i posada al dia.
– L’article “Competència objectiva i arbitratge en les controvèrsies mercantils: necessitat de reforma”. La Notaria, núm 1/2015.
– Article “Controvèrsies mercantils: competència objectiva i arbitratge”, publicat en l’obra “Les mesures preventives de conflictes jurídics en contextos econòmics inestables”; coordinador Prof. Dr. Xavier Abel. (2014)
– L’article “L’acció individual de responsabilitat contra els administradors socials”. Revista Jurídica de Catalunya, nº 3 2013.
– Article “Distribució comercial i competència: concurrència d’ambdues figures. Problemes de competència judicial objectiva i acumulació d’accions “. Publicat a l’obra “Competència i accions d’indemnització”; coordinador Prof. Dr. Antoni Font. (2013).
– La monografia jurídica “Contractació electrònica: la prestació del consentiment a Internet”. Editorial JM Bosch Editor. Desembre 2001.
– L’article publicat a la revista internacional E-Commerce Law Reports, amb el títol “Downloading music for personal usi in Spain”. Publicat el gener de 2007.
– Article publicat a la revista Anuari de Justícia Alternativa (Tribunal Arbitral de Barcelona) que documenta la ponència impartida en les Jornades sobre Arbitratge i Dret de Mercat, sota el títol “Contractació de programari i arbitratge”.
– “L’usdefruit de participacions en fons d’inversió” dins de l’obra Comentaris a la Llei Catalana d’usdefruit, coordinada pel Prof. Dr. Alfonso Hernández Moreno. Editorial Difusió Jurídica. 2003.
– “La responsabilitat dels administradors en la Llei de Societats Anònimes”. Llibre Homenatge a D. Jesús López Medel. Editorial Col·legi de Registradors. 2000.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I PRÀCTICA JURÍDICA

Advocat en exercici col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb dedicació al dret mercantil, dret tecnològic i arbitratge. Amb àmplia experiència en ADR, i en arbitratge nacional i internacional. Àrbitre i advocat defensor davant diferents talls arbitrals.
– Soci fundador del bufet jurídic MILINERS ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS, al gener de 2004. Soci director i responsable de l’àrea de dret mercantil.
– Àrbitre i advocat defensor en arbitratge, impartint arbitratges en conflictes de dret mercantil (2000-actualitat), especialment en matèria de societats i contractació mercantil.
– Neutral pel Centre Internacional d’Arbitratge i Mediació de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI-WIPO)

– Expert-jurista designat adigital per a la resolució de conflictes ADR sobre noms de domini corresponents a Espanya “.es” (2006 – actualitat).
– President de la Secció de Dret Mercantil de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2006-2012).
– President del Comitè d’Arbitratge i Mediació de ITechLaw (associació internacional de referència de juristes especialistes en dret tecnològic), de 2010 a 2013.
– Chairman del Ethics Committee de la International Practice Group (associació internacional de firmes d’advocats), (2009-actualitat). En aquest càrrec actua com a director en mediació per disputes sofertes en el si de l’organització.
– Vicepresident de la Junta Directiva de l’Associació per al Foment de l’Arbitratge (AFA). Membre del Club Espanyol de l’Arbitratge.
– Membre fundador i Vice-Secretari General i Vocal de la Junta Directiva del Cercle per al Coneixement (2004 – 2008). Responsable de l’àrea d’empreses. Aquesta associació és un Think Tank a Barcelona que impulsa el desenvolupament de la Societat del Coneixement i de la Informació en els àmbits social, legislatiu, empresarial, acadèmic i científic, actualment fusionat amb la SEBAP.
– Vocal de la Comissió Legislativa de la adigital, abans Associació Espanyola de Comerç Electrònic. En aquest concepte he participat en la redacció de diverses propostes legislatives que es van presentar al Ministeri de Ciència i Tecnologia del Govern d’Espanya en els avantprojectes de llei de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i Avantprojecte de llei de signatura electrònica. (2000 – actualitat).
– Domini de Castellà, Català i Anglès, tant a nivell professional com
docent.

Vídeo resum

Vídeo complet