ACADÈMICS D’HONOR


Podran ser nomenats acadèmics d’honor les personalitats de qualsevol nacionalitat que hagin prestat serveis rellevants a la RAED o hagin aconseguit un destacat prestigi públic.

Els Acadèmics d’Honor prepararan i llegiran davant l’Acadèmia un discurs d’ingrés i podran assistir i ocupar un lloc a l’estrada en les sessions públiques, presentar treballs científics, dissertar sobre la seva dedicació i ostentar la Medalla de l’Acadèmia.