Acadèmic Honorari

Premi Nobel de Física 1979 pel model estàndard de la física de partícules elementals i la teoria electrofeble

Data d’ingrés: 10/07/2017