Acadèmic d’Honor

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 16/07/2015

Discurs d’ingrés: Atentados a la privacidad de las personas

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

Enrique Lecumberri Martí, nascut a Barcelona, ​​el 14 de setembre de 1943. L’ensenyament primari, mitja i superior, el va realitza al col·legi de la nostra senyora de la Bonanova (Avui col·legi la Salle Bonanova).

títols Acadèmics

Llicenciat en dret per la facultat de dret de la Universitat de Barcelona, ​​anys 1961-1966. Ha aprovat els dos cursos de doctorat, “gestió administrativa” a la UPC, actualment pendent de la seva tesi doctoral.

Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Espanyola de ciències econòmiques i financeres. Honorary degree, conegut pel ESERP business school, de data 23 de maig del 2012.

Guardonat d’honor concedit per CONSEDOC (Consell Superior Europeu de Doctors per doctors honoris causa-Seu Social Europea), concedit en mèrit a la seva brillant i dilatada carrera jurídica i gran capacitat analítica i de treball enfront de diferents òrgans jurisdiccionals i pel seu continuat esforç i compromís amb la societat acadèmica, de data 23 de maig del 2012.

condecoracions

Per ordre de l’Excm. Sr. Ministre de Justícia, de data 7 de gener de 1982, va ser condecorat amb la Cruz distingida DE PRIMERA ORDRE DE SANT RAIMON DE PENYAFORT.

Per acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem del passat mes de gener ha estat proposat al Ministeri de Justícia perquè se li concedeixi la GRAN Curz DE SANT RAIMON DE PENYAFORT.

Serveis prestats en les carreres fiscal, judicial i en l’advocacia de l’estat.

Per ordre del Ministeri de Justícia, el 20 de gener de 1971, va ser nomenat membre de la carrera fiscal.

D’altra ordre ministerial de 23 de maig de 1972, va ser nomenat jutge de primera instància i instrucció exercint la seva funció en la Jutjats de Telde i Puigcerdà.

Per ordre de 27 de setembre de 1966, va ser nomenat Magistrat per oposició del contenciós – administratiu, exercint les seves funcions en les diferents audiències territorials de Palma de Mallorca, i de Barcelona.

El 30 de juny de 1985, va ser nomenat President de la sala tercera del contenciós-administratiu de l’Audiència territorial de Barcelona, ​​avui Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Acompliment el càrrec de President de Jurat Provincial d’Expropiació de Barcelona, ​​des 1988-1992.

El 27 de gener de 1992 va ser nomenat magistrat del Tribunal Suprem. Formo part de la sala tercera i de la sala dels recursos de revisió fins en 1 de març de 1993, en el qual li va ser concedit pel Consell General del Poder Judicial de l’excedència voluntària com a magistrat del Tribunal Suprem.

Durant la seva excedència voluntària com a magistrat del Tribunal Suprem, va exercir com a advocat a les escoles de Barcelona i Madrid, destacant-se entre les seves intervencions professionals, temes d’una notable connotació social i política, com els convenis subscrits entre el consorci del Liceu i l’Ajuntament de Barcelona ; Convenis expropiatoris entre l’administració municipal i els propietaris expropiats per l’incendi del Liceu; Casinos de Barcelona; Torras Hostench; Planasdemunt.

Publicat al BOE l’Estatut dels magistrats del Tribunal Suprem per incompatibilitat en l’exercici de la seva professió, es va incorporar al Citat tribunal romanent en el mateix, fins al 10 d’abril de 2013. En que la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial , li va acordar la situació d’excedència voluntària per interès particular, prevista en l’art. 356-B de la llei orgànica del poder judicial, situació en la qual no podrà romandre menys de 2 anys.

En l’actualitat, exerceix la professió d’advocat i és defensor del client d’entitats financeres (Confederació Espanyola de Caixes d’estalvis).

activitat Docent

Professor encarregat de curs de Dret Administratiu a la Facultat de Dret, Universitat de Barcelona (delegació de balears) en els cursos acadèmics 1975-1978.

Professor de Dret Administratiu del Centre d’Estudis Universitaris “ABAT OLIBA” de Barcelona, ​​de la Facultat de Ciències Econòmiques, anys 1981-1995.

Professor de Dret Constitucional del referit centre universitari, en els cursos 84/85 i 85/86.

Ha participat en més de 100 congressos, seminaris, conferències i publicacions. Versant majoritàriament sobre temes de Dret Urbanístic i Expropiacions, entre d’altres.

Ha col·laborat amb la Revista Jurídica de Catalunya de l’any 1979-1995, a més d’altres com la revista de dret urbanístic i la revista de la Llei.

En un altre àmbit va ser col·laborador del diari El Observador i ha publicat entre d’altres molt temes tan variats, com “la veritat de la veritat”, “la gastronomia antropofàgica”, “cinemes, cinematografia i televisió”, “La Cerdanya i els elefants d’Aníbal “,” la Intimitat d’Isabel Preysler “.