Acadèmic Corresponent

Ciències Tecnològiques: Dr. en “TIC i gestió de les TIC” i Enginyer de Telecomunicació. Promotor i primer rector de la Universitat Oberta La Salle.

Data d’ingrés: 09/07/2014

Discurs d’ingrés: La tecnología, detonante de un nuevo panorama en la educación superior

Discurs de resposta: Dr. José Daniel Barquero Cabrero

FORMACIÓ ACADÈMICA

Doctor per la Universitat Ramon Llull] 2007.

Doctorat en tecnologies de la informació, les comunicacions.

Tesi: “Proposta e-learning per a titulacions d’enginyeria en l’Espai Europeu d’Educació Superior. El campus virtual mínim. ”

Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat Ramon Llull] 2006.

Enginyer de Telecomunicació] 2006

Màster en E-learning] 2003 Enginyer en Electrònica] 1998

Enginyer Tècnic de Telecomunicació (So i Imatge)] 1996

EXPERIÈNCIA

Professor Titular La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull

1996 – act.

Des de 1996 ha exercit de professor d’Enginyeria de Telecomunicació, Informàtica i Multimèdia a La Salle – Universitat Ramon Llull. Ha treballat en les diferents vessants de la professió universitària: docència, investigació, transferència de tecnologia i gestió (des de 2003, quan es fa càrrec dels Estudis Semipresencials de l’Escola d’Enginyeria).

Com a docent imparteix classe presencial des de 1996, i exerceix de coordinador d’assignatures amb un gran volum d’estudiants (fins a 800 per curs). Així mateix, des de l’any 2002 és professor en línia de dues assignatures. És autor de diversos llibres de text per a estudiants d’Enginyeria, concretament “Probabilitat, amb aplicacions a l’estadística”, “Propagació d’Ones Electromagnètiques” i “Processament Digital de la Imatge” i l’impulsor i editor de la “llibreria oberta”, una col·lecció de 27 llibres de text calendaritzats d’ús lliure (sense copyright), que es pot descarregar en “www.semipresencial.net”

Ha estat l’investigador principal de diversos projectes de convocatòria pública i privada, i ha publicat resultats en nombroses revistes i congressos internacionals. De la seva investigació han nascut dos llibres “e-learning” (IN-TEH Education) i “Multimèdia in Education: adaptive learning & testing” (World Scientific Press), publicats el 2010.

Des de 2003 dirigeix el Grup de Recerca en e-learning de La Salle Barcelona, que el 2008 passarà a dir-se Institut e-learning.

Treballa en la transferència de tecnologia des de 1998, primer en el Processament Digital de la Imatge, i després a l’e-learning.

Director de l’Open Campus La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull

2003 – act

Des de 2003 és el responsable dels Estudis Semipresencials de 2n Cicle d’Enginyeria de Telecomunicació i Informàtica. Aquesta responsabilitat comprèn des del disseny estratègic, la planificació de la metodologia, passant per la coordinació de l’equip docent, tècnic i d’administració, fins a la tutoria amb l’alumnat.

L’any 2009 s’encarrega de la Direcció de l’Open Campus La Salle, que engloba totes les titulacions semipresencials i en línia de La Salle. Així mateix, treballa en la creació de l’Institut en e-Learning. Aquest institut pretén ser un centre de referència en la recerca en e-learning, tant en la seva vessant pedagògica com a la tecnològica, que aglutini a tots els membres de l’Associació Internacional d’Universitats Lasal·lianes (AIUL).

Director de l’E-Learning Institute La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull

2003 – act

Els seus inicis com a investigador són en l’àmbit dels mètodes numèrics, l’electromagnetisme i el processament digital de la imatge mèdica. En aquest període (1996-2003) va publicar els seus primers treballs, va assistir als primers congressos internacionals i va aconseguir finançament extern per realitzar les seves investigacions.

El 2003, en fer-se càrrec de la Direcció dels Estudis Semipresencials de La Salle, va centrar la seva investigació en l’educació i les tecnologies aplicades a l’educació, creant i dirigint el Grup d’Investigació i Desenvolupament de Tecnologies e-learning (GIDTEL), abordant temàtiques com les plataformes tecnològiques de formació (LMS s), les eines de treball col·laboratiu síncrones, la interoperabilitat entre eines elearning i plataformes, les noves metodologies immersives d’aprenentatge actiu o l’avaluació automàtica.

El 2008, la projecció internacional del Grup va derivar en la creació de l’Institut ELearning, emmarcant-lo en la International Association of Lasallian Universities. L’Institut es constitueix com a centre de recerca, de transferència del coneixement i de divulgació dels avenços pedagògics i tecnològics en el camp de l’aprenentatge.

Ha estat l’investigador principal de diversos projectes de convocatòria pública (MEC, MITYC, GENCAT, etc) i privada, i ha publicat resultats en nombroses revistes i congressos internacionals, sent conferenciant habitual en Universitats i Societats relacionades amb la Investigació en Educació, així com organitzador de congressos i esdeveniments.

Ha estat organitzador de sis congressos (tots internacionals i avalats per IEEE o ACM) i nombres esdeveniments de reunió d’investigadors de diferents països del món.

També com a resultat de la seva investigació ha publicat diversos llibres entre els quals destaca “Multimèdia in Education: adaptive learning & testing” (World Scientific Press), el 2010.

L’any 2014 La Generalitat de Catalunya reconeix el treball del grup, que és reconegut oficialment com Grup de Recerca en Technology Enhanced Learning – GRETEL.

Promotor Universitat Oberta La Salle – La Salle Open University

2008 – act

El 2010 és aprovada pel Consell de les Valls del Principat d’Andorra la llei de creació de la Universitat Oberta La Salle (Llei 86/2010, del 18 de novembre, d’Autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle). Aquesta Universitat neix amb vocació internacional, concebuda com a centre d’integració de les diferents universitats lasal·lianes existents al món (AIUL), amb la missió d’oferir educació d’alta qualitat a preus no elitistes per servir les classes populars. La Salle Open University basa el seu funcionament en un model de solidaritat internacional i de compartició de recursos, programes, infraestructures i professors entre les diferents institucions lasal·lianes.

Havent estat l’ideòleg (al costat del Sr. Ramon Ollé), l’impulsor, el gestor, el comunicador i el redactor dels seus estatuts exerceix actualment de rector en funcions de la mateixa Universitat.

Rector Universitat Oberta La Salle – La Salle Open University

2012 – act

El dia 28 de Juny de 2012 s’inaugura oficialment la Universitat Oberta La Salle sent nomenat rector d’una universitat amb dos Centres: L’Escola Superior Oberta i l’Institut de Recerca. El primer curs acadèmic el finalitzen amb una oferta de dos programes oficials i 9 propis, i amb 360 estudiants provinents de 30 països diferents.

Director Regional per a Europa International Association of Lasallian Universities

2013 – act

El dia 28 setembre 2013 és elegit al Consell de Rectors d’Universitats de La Salle d’Europa i Àfrica francòfona com a representant Europeu en el Board de la International Association of Lasallian Universities. Això li permet continuar en la seva obstinació d’una major integració entre les diferents universitats lasal·lianes.

 

CV Extens