Acadèmic Corresponent

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina

Data d’ingrés: 24/01/2017

Discurs d’ingrés: Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia

Discurs de resposta: Dr. Pedro Clarós

MANUEL PUIG COSTA ESTUDIS I EXERCICIS PROFESSIONALS

1969-1970 / 1974-1975. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Qualificació: Excel·lent.

1973-1975. Alumne Meritori al servei d’Urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Servei de Cirurgia General (Dr. E. Sala Patau). Barcelona.

Col·laborador a la Ciutat de Cirurgia Experimental de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona.

1974-1976. Alumne Meritori de l’equip Quirúrgic no jerarquitzat De l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona. (Prof. J. L. Balibrea Cantero).

Internat Rotatori com alumne de sisè de la Llicenciatura a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona.

Beca A.I.E.M.E. Servei de Cirurgia General. Universitat de Kurume. Fukuoka. Japó.

Metge Intern a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Servei de Cirurgia General.

1976-1978. Becari del Ministeri d’Educació i Ciència. Beca de formació de personal investigador. Grup VII-Medicina. Catedra de Patologia i Clíniques Quirúrgiques. UAB.

1977-1979. Metge Resident. Hospital de la Vall d’Hebron. Servei de Cirurgia General.

1978-1981. Professor Ajudant de Classes Pràctiques de Patologia i Clínica Quirúrgiques. Catedra de Patologia i Clínica Quirúrgica a UAB. (Professor J.L. Balibrea Cantero).

Metge ajudant de Cirurgia General de la Seguretat Social amb caràcter definitiu a Barcelona.

Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.

Metge ajudant de Cirurgia General amb caràcter definitiu a Girona. Cap de l’Equip Quirúrgic de Cirurgia General amb caràcter definitiu a Girona.

1986-1989. Metge cirurgià per oposició Hospital Santa Caterina. Girona.

1994-2015. Participació i nombrosos Congressos de Cirurgia Esòfag-Gàstrica i Bariàtrica, amb presentació de Comunicacions.

2003-2015. Participació en Cursos de Formació per a Cirurgians i Metges Residents de 4t-5è any de Cirurgia Esòfag-Gàstrica. Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Cirurgià Adjunt a l’Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta.

Becari Institut de Recerca Biomèdica de Girona, Doctor Josep Trueta. 2013-Actualitat. Responsable del Programa de Cirurgia Bar iátrica Laparoscòpica Hospital Universitària de Girona, Doctor Josep Trueta. Servei de Cirurgia General i Digestiva.

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: Excel·lent – Cum Laude.

Nominat al Premi Extraordinari de Doctorat UAB.

Estades de Formació en Cirurgia Digestiva-Esòfag-Gàstrica i Bar iátrica Laparoscòpia, a Madrid (Hospital Doce de Octubre); Barcelona (Hospital universitari de Bellvitge (Hospital Clínic de Barcelona); Porto (Hospital de Sant Sebastiao); Cleveland (Cleveland Clinic Foundation); Miami (Cleveland Clinic Foundation).

CV Extens

Vídeo resum

ç

Vídeo complet