Dr. José Antonio Lejárcegui Fort

Acadèmic Corresponent

Ciències Humanes: Doctor en Filosofia

Data d’ingrés: 16 octubre 2023

Discurs d’ingrés: Souverainetes negatives: Identites culturelles et etat de droit Le cas de l’Afrique sub-saharienne. Un programme

Respon: Excm. Sr. Dr. Santiago Castellà Surribas, Doctor en Dret

Lukas K. Sosoe, professor d’ètica, filosofia del dret i filosofia política a la Universitat de Luxemburg, Facultat de Lletres, Ciències Humanes, Arts i Ciències de l’Educació.

Autor i editor de diversos articles i obres, entre d’altres; Naturalismuskritik und Autonomie der Ethik (1988), Identitat: evolució o diferència (ed.) (1989); Filosofia del Dret (1991, amb Alain Renaut); Subjectivitat, democràcia i raó pràctica/Jo, democràcia i raó pràctica (ed.) 1998; ed. Francès de Niklas Luhmann, Legitimació pel procediment (2001); La vida de normes i l’esperit de principis (1995) Diversitat humana, multiculturalisme, democràcia i ciutadania (ed.) (2002); Bioètica i cultures democràtiques (1996) Perspectives creuades sobre l’avortada Constitució de la Unió Europea (en col·laboració amb Philippe Poirier, Gary Overvold (Ed.)) (2010); Niklas Luhmann. El dret com a sistema social (ed.,) 2015); Sistemes psíquics i sistemes socials (Ed.,) 2017); Kant i els professors de llengua anglesa (Ed. amb Mai Lequan i Sophie Grapotte) (2017); Niklas K. Luhmann: La llei de la societat (ed.) (2019) Luter, Europa i la reforma (ed.) (2020); Edició francesa de Niklas Luhmann: Drets humans i diferenciació social (Hermann, Presses universitaire de Laval (Québec); Trajectòria de la modernitat. Barreges amb Alain Renaut, (ed. en col·laboració amb Geoffroy Lauvau) 2023.

En preparació: Sobiranies negatives. Assaig sobre la legitimitat de l’Estat a l’Àfrica subsahariana.

 

CV EXTENS