Dr. Santiago José Castellà Surribas

Acadèmic Numerari i Vicesecretari de la Junta de Govern

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 30/06/2016

Discurs d’ingrés: ¿Hacia un nuevo derecho de gentes?

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

Barcelona, ​​1967. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1992), llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Nacional d’educació a Distància (1995), Doctor en Dret (excel·lent “Cum Laude) per la Universitat de Barcelona (2002 ), Màster en Seguretat, Pau i Defensa per l’Institut Universitari General Gutiérrez Mellado (2002), Professor Titular d’Universitat de l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili.

El 1992 ingressa amb una beca de Formació del Personal Docent i Investigador en el Departament de Dret i Economia Internacionals de la Universitat de Barcelona; i el 1995 com a professor Ajudant a la Universitat Rovira i Virgili (URV), en la qual des de llavors ha impartit docència de Dret Internacional Públic, Dret de la Unió Europea, Relacions Internacionals, Protecció internacional dels drets humans, i Cooperació Internacional al Desenvolupament .

Ha estat director del Postgrau “Gestió Global de la Immigració” de la FURV (2002-2007); Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (2003 – 2006); Vicerector responsable de Relacions Internacionals de la URV (2006 – 2008); Vicerector de Relacions Externes de la URV (2006 – 2010); Membre del Comitè d’Experts de l’Observatori de la Llengua Catalana; President de la Comissió de Política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats, (2006 – 2010); Director del Projecte de Pla de l’Acció Exterior de Catalunya per encàrrec de la Viceconsejería d’Afers Exteriors i Cooperació de la Generalitat de Catalunya (2008 – 2009); Director i professor del Postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional al Desenvolupament (2011- …); Director dels Seminaris de Dret Internacional Humanitari de la URV i el Centre de Dret Internacional Humanitari de Creu Roja (2008 – …); Director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV, (2014- …) i director de projectes de la Fundació Tarragona Smat Mediterranean City.

CV Extens