Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés: 8 de juliol de 2014

Discurs de resposta a càrrec del: Dr. Oriol Amat i Salas