Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Dr. en Ciències Econòmiques y Empresarials

Data d’ingrés: 14/02/2019

Discurs d’ingrés: La lógica difusa en la decisión de inversión empresarial frente al riesgo: veinte años entre la investigación pura y la aplicada

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

Richard Onses

(Pau, França, 1962), Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials “Cum Laude” per la Universitat de Barcelona. Després de les classes preparatòries HEC a Bayona- França, cursa l’Escola Superior de Comerç Administració i Finances de Bordeus Kedge amb un Màster en Comerç Internacional, i realitza la seva suficiència investigadora a Barcelona.

Professionalment s’exerceix com a expert en l’àrea de les privatitzacions internacionalment durant 30 anys en particular a l’Argentina on ha participat a la major privatització d’aigua del món, Califòrnia on participa del primer
transvasament de drets d’aigua del món, Espanya amb una carrera en un grup líder d’aigües, i França on realitza les 4 primeres ofertes espanyoles en aquest mercat, incorporant així mateix el comitè assessor d’un hedge fund d’aigua amb
base a Nova York. Treballa com a expert per a l’ONU (UNOPS), UNICEF i el Banc Mundial.

És creador del concepte de “Expertón d’ordre dos” per a càlcul del risc inversor, així com el “Impact PPP” en privatitzacions per a països en desenvolupament.

En el privat ha estat candidat a les eleccions de diputat per França dels francesos de l’estranger, President del Parti Radical Valoisien per a Espanya, ha estat President del Cercle Francès de Barcelona creat el 1884 i Tresorer de la Societat de Beneficència Francesa creada el 1845.

És pare de tres fills que han cursat Esade, IQS i Toulouse Business School i espòs de Beatrice Llicenciada en Informàtica amb la qual es va casar fa 30 anys.

Vídeo resum

Vídeo complet