Acadèmic Corresponent

Ciències de la Salut: Doctor en Farmacia

Data d’ingrés: 18/06/1993

Discurs d’ingrés: “Contribución al estudio de las Bacteriemias”.

Discurs de resposta: Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Subirana Cantarell

Dr. MIGUEL MARÍ TUR, (EIVISSA, 1944)

Miguel Marí Tur, nascut a Eivissa el 10 de febrer de 1944, és Doctor en Farmàcia, amb la qualificació de “Cum Laude”, i Especialista en Anàlisis Clíniques per la Universitat de Barcelona. Posseeix el Grau en Òptica i Optometria per la Universitat Europea de Madrid, a més de Màster of Science in Optometry i Bachelor of ScienceOptometry, pel Pennsylvania College of Optometry de Pennsylvania. (EUA).

Ha exercit com a Cap de Servei de Laboratori d’Anàlisis Clíniques del Ambulatori de la Seguretat Social d’Eivissa i com Adjunt de la Secció d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Can Misses d’Eivissa, a més de Farmacèutic Titular del municipi d’Eivissa. És acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Doctors i premiat per la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona al concurs de premis de l’any 1973.

És autor de diverses publicacions com:

  • Bases per al tractament racional de les anèmies. Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. 2ª època, núm 11. març 1973cs.
  • Transmissió de Sensibilització en aus mitjançant extractes limfocitaris. Resultats preliminars. VI Congrés Nacional d’Immunologia, Sevilla, Desembre 1980.
  • Contribució a l’estudi de les Bacterièmies. Revista Reial Acadèmia de Doctors. 1993.
  • Influència dels Anticossos específics en la recuperació de l’Agent causal de les Bacterièmies produïdes per Staphylococcus aureus. LAB 2000 Juny 1993 (45). 23-26.
  • Ultrastructural Alterations in Chlamydia trachomatis-infected cells. abstracts de el XII Congrés Internacional de Citologia (May 22-25 / 1995) Madrid-Spain. Vol 39., Number 2 Pag. 327 (Nº 264).

Ha participat en més de 50 congressos i Cursos nacionals i internacionals, en algun d’ells amb Ponent o professor, respectivament. Pertany a 15 Associacions o Societats científiques nacionals i internacionals.

CV Extenso