Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Dr. en Ciències Econòmiques y Empresarials 

Data d’ingrés: 07/02/2019

Discurs d’ingrés: La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. El caso especial del sector hotelero 

Discurs de resposta: Dr. Juan Francisco Corona Ramón 

Ramon M. Soldevila de Monteys

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, “cum laude” per la Universitat de Barcelona.

Auditor Censor Jurat de Comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya, de la seva Registre General d’Assessors Fiscals -REGAF- i del seu Registre d’Actuacions Judicials -REFOR-. Membre del Col legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya -CCJCC- Membre de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció d’Empreses ACCID.

Director del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, de la Universitat Abat Oliba CEU / CCJCC.

En la seva faceta docent imparteix classes com a professor associat de l’àrea econòmica financera en la Facultat de Ciències de la Salut, Blanquerna, Universitat Ramon Llull -URLL-. En l’àrea de les Ciències Socials i Jurídiques, a la Universitat Abat Oliba CEU, en graus, màsters i postgraus. Així com també en el grau de Direcció Hotelera de l’Escola Superior de
Hostaleria de Barcelona -ESHOB

Ha participat en congressos de diferents entitats de l’àmbit econòmic financer, tant com a membre del comitè organitzador, com a autor de ponències; ha estat professor visitant a la Universitat de Warmia and Muzury a Olsztyn, Polònia; ha publicat articles en revistes científiques internacionals i nacionals. S’ha especialitzat en l’àrea d’hotels i restaurants sent coatur del llibre Càlcul i models de costos. Hotels i Restaurants.

A més de la seva faceta docent exerceix com a titular en despatx professional dedicat principalment a l’assessorament empresarial i a l’emissió de dictàmens pericials tant judicials com a instància de part així com encàrrecs del Registre Mercantil com a expert independent i auditor de comptes. També intervé en actuacions concursals.

 

CV Extens

Vídeo resum

Vídeo complet