Oscar López Martinez de Septien

Acadèmic Corresponent

Ciències Socials: Doctor en Dret

Data d’ingrés: 11 febrer 2021

Discurs d’ingrés: “La justicia, el derecho y la genética: una nueva igualdad de oportunidades”

Respon: Excma. Sra. Dra. Teresa Freixes Sanjuán, Doctora en Dret

DR. ÓSCAR LÓPEZ MARTÍNEZ DE SEPTIÉN (Bilbao, 1961)

Va cursar estudis universitaris a la Universitat Pontifícia de Comillas, ICADE, a Madrid. El 1988 va guanyar les oposicions al títol de Notari, la professió que exerceix en l’actualitat. Com Notari ha servit en els Il·lustres col·legis notarials de Castella i Lleó, Andalusia, Astúries i Catalunya, exercint funcions de gestió i representació. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

És autor de nombrosos treballs, escrits i articles en matèria de Dret Privat i pensament jurídic. Membre de diversos fòrums per a la reflexió politicosocial i anàlisi d’actualitat. És freqüent la seva col·laboració en el món universitari; havent estat nomenat conseller del Consell Assessor Professional de l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (2016-2020).

 

CV EXTENS