Daniel Turbón Borrega

Acadèmic Numerari

Ciències Experimentals: Doctor en Filosofia i Lletres (UB, 1977) i Doctor en Biodiversitat i Conservació del Medi Natural (USC, 2020)

Data d’ingrés: 2 de maig de 2017

Discurs d’ingrés: Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva

Discurs de resposta: Dr. Felio Vilarrubias Guillamet

RESUM CURRICULAR DE Daniel Turbón – 2017

Catedràtic d’Antropologia Física de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Inici camp de docència: Evolució Humana.

Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED).

Catedràtic emèrit de la UB (efectes d’1 d’octubre de 2017)

ACTIVITAT RECONEGUDA DOCENT I INVESTIGADORA

– Quinze triennis com a funcionari. 46 anys de servei en cossos docents de l’Estat.

– Professor Agregat Numerari de Batxillerat.

– Avaluació favorable de set quinquennis d’Activitat Docent per la Comissió de Control i Avaluació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

– Avaluació favorable de cinc sexennis d’Activitat investigadora per la Comissió Avaluadora d’Avaluació Científica del Ministeri d’Educació i Ciència.

MÈRITS DE DOCÈNCIA

– Creació i Impartición de més de 8 assignatures de Llicenciatura, Grau, Màster i de Doctorat. Ha impartit la d’Evolució Humana durant 33 anys consecutius (des 1983-84) a la UB.

– Autor del manual universitari L’EVOLUCIÓ HUMANA, editat per Ariel (2006).

– Prof. Convidat en diverses Universitats i Congressos, nacionals i internacionals.

– Coordinador del GIDC (Grup d’Innovació de la Docència Consolidat) GIDCUB-13/136. Biologia i Cultura: Diversitat Humana i Evolució, de la Universitat de Barcelona (2013-15). Avaluat i Renovat el 2016, GINDO-UB / 136.

MÈRITS DE RECERCA

– Ha dirigit projectes d’investigació del MEC, set d’ells de Biologia Molecular (1989-2011).

– CINC ÚLTIMS ANYS: 5 tesis doctorals defensades i qualificades amb Apte cum laude per unanimitat (UB) i 2 en fase de realització. 6 Treballs de Màster. 5 Treballs Final de Grau (dos a 2011-12 i tres en 2012-13).

– PUBLICACIONS (des de 1977). Més de 240 publicacions científiques entre llibres, capítols de llibre i articles en revistes espanyoles i estrangeres. Més de 100 Comunicacions i Pòsters presentats en congressos nacionals i internacionals.

– 14 publicacions d’Impacte (JCR) en els 5 últims anys. Mitjana: 2.8 publicacions JCRS per any.

– Distingit per la Fundació Catalana per a la Recerca i Direcció General de Premsa Catalana SA. (AVUI) com un dels 100 Científics catalans a les portes del segle XXI (ISBN 84-89570-16-7).

– 4 felicitacions escrites del Rector de la UB. 2011-2012 per mèrits de recerca i congrés; el 2017 per ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED).

MÈRITS DE GESTIÓ

– Coordinador de les assignatures abans esmentades.

– Secretari General de la Societat Espanyola d’Antropologia Física (SEAF) (1999-2003) i Editor de la Revista de la dita Societat.

– Vocal del Consell Científic de l’Institut de la Fundació Cova de Nerja, Màlaga (2002-2007).

– President del Comitè Organitzador dels següents Col·loquis Internacionals:

1. The Dawn of Humanity: human walking, ecology, behaviour (UNESCO). Barcelona Octubre / novembre de 1999. Universitat de Barcelona i Fundació ‘La Caixa’.

2. Human Molecular Evolution (UNESCO). Abril 2001.U. de Barcelona i Fundació ‘La Caixa’.

3. Paleoecology of Human Evolution (UNESCO). Maig 2002. U. de Barcelona i Fundació ‘La Caixa’.

4. The Evolution of the Human Brain and the Origin of the Spoken Language (UNESCO). Novembre 2002. U. de Barcelona i Fundació ‘La Caixa’.

– Director del bloc Origen i Evolució de la Vida de la revista Investigació i Ciència (2008-2011).

– Director del bloc Origen i Origen i evolució de l’Home de la revista Investigació i Ciència (2011- 2013).

CV extens

Vídeo resum

Vídeo complet