Acadèmic Numerari

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Data d’ingrés: 17/03/2005

Medalla: Nº 33

Discurs d’ingrés:  Geotecnia: Una ciencia para el comportamiento del terreno

Discurs de resposta: Dr. Eugenio Oñate Ibañez De Navarra

Antonio Gens

Antonio Gens va obtenir el seu títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports el 1972 a la Universitat Politècnica de Madrid i un M.Sc. (Master of Science) en Mecànica de Sòls amb Mark of Distinction, a l’Imperial College de Londres, el 1973. Després d’uns anys treballant a la indústria, va tornar a l’Imperial College on va obtenir el Doctorat (Ph.D.) el 1982. Els seus supervisors van ser els professors AW Bishop i P.R. Vaughan. Des de 1983, és membre del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (abans Enginyeria del Terreny) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on va ser nomenat catedràtic el 1987. Ha estat secretari i subdirector de l’ETS d’Enginyers de Camins C. i P. de Barcelona, Cap del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, Vicepresident del Consell de Departaments i membre del Consell de Govern de la Universitat.

Antonio Gens ha treballat en investigació, consultoria i docència geotècnica durant més de 35 anys. Els seus camps d’investigació han inclòs els sòls no saturats, les argiles toves i el desenvolupament d’anàlisi multifísics acoblats en tots els quals ha realitzat contribucions seminals. També ha realitzat importants contribucions en les àrees d’assajos de laboratori, mesures de camp i retroanálisi, models constitutius i numèrics, caracterització in situ de sòls, congelació de sòls i millora del terreny, estabilitat de talussos, dics d’estèrils, túnels i depòsits de residus nuclears. Aquest treball s’ha basat en més de 50 beques d’investigació d’organismes nacionals finançadors de la investigació així com de la Comissió Europea i la indústria privada. Com a resultat, és autor o coautor de més de 400 articles publicats en revistes i conferències internacionals. També ha publicat 15 capítols de llibres i ha coeditat 12 llibres i números de revistes especials. Participa freqüentment en conferències i reunions tècniques nacionals i internacionals on té una gran demanda com a conferenciant; ha impartit més de 80 conferències magistrals (keynotes) i conferències convidades. Ha estat visitant acadèmic al MIT (EE. UU.), la Universitat de Newcastle (Austràlia) i l’Imperial College (Regne Unit). També ha donat conferències a organitzacions acadèmiques i professionals en els cinc continents.

Així mateix, ha realitzat una extensa activitat de consultoria, a Espanya i a l’estranger, en una àmplia de varietat de problemes geotècnics que inclouen túnels, excavacions profundes, dics i molls de ports, preses de formigó i de terra, preses de residus miners, centrals tèrmiques i nuclears, aeroports, dipòsits profunds de residus radioactius, grans instal·lacions científiques, fonaments superficials i profunds (en terra i offshore), millora del terreny, estabilitat de vessants, recalçament d’estructures i reconeixement del terreny. Va ser membre del Comitè d’Experts nomenat pel Govern de Singapur per a la investigació del col·lapse de Nicoll Highway i del Comitè d’Experts per a la gestió a llarg termini dels residus radioactius de la fàbrica d’urani de Comurhex-Malvési (França). És membre del Design Review Board per al projecte de la presa de Bisri al Líban i recentment ha format part del Technical Expert Panel per a la revisió dels riscos i les mesures de control en obres de túnels per a la Building Construction Authority de Singapur. Va ser perit judicial del trencament de la presa d’Aznalcóllar, Ha estat membre del Comitè d’Experts de la UNESCO per a la construcció del túnel de l’AVE a les rodalies de la Sagrada Família i és membre del Consell Assessor de Túnels i Obres Singulars de la Generalitat de Catalunya. També ha actuat com a expert geotècnic per als procediments d’arbitratge internacional de l’Al Faw Grand Port (Iraq) i de l’aeroport de Muscat (Oman). Ha actuat com a consultor en Geomecànica per diverses agències nacionals europees en relació amb el desenvolupament de projectes de dipòsits per a residus nuclears d’alta activitat. En aquest camp, és el president de la Engineered Barrier Systems (EBS) Task Force instituïda per l’agència sueca SKB que coordina 7 Agències Nacionals i 8 equips d’investigació i és Task Leader del projecte internacional DECOVALEX coordinat pel Lawrence Berkeley Laboratory (USA).

Des del seu ingrés com a professor a la E.T.S, d’Enginyers de Camins, C, i P, de Barcelona, ha exercit la docència de manera continuada en diversos cursos geotècnics de grau, màster i doctorat, Dirigeix i ha dirigit 25 tesis doctorals; diversos dels seus antics estudiants de doctorat han estat contractats per a posicions acadèmiques a Europa i Amèrica. A més, ha estat convidat a impartir cursos en nombrosos països com ara França, el Regne Unit, Itàlia, Holanda, Hong Kong, Índia, EUA, Colòmbia, Mèxic, Xile i Nova Zelanda. També ha estat examinador extern de cursos de grau i tesis doctorals en més de 20 universitats de 10 països diferents. En 2016, el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya li va concedir el premi a la Qualitat en la Docència Universitària pel conjunt de la seva trajectòria docent.

Les contribucions del professor Antonio Gens en el camp geotècnic han rebut nombrosos reconeixements. El 2005 va ser nomenat membre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors – Barcelona 1914. El 2011, va ser escollit membre (Fellow) de la Royal Academy of Engineering del Regne Unit i el març de 2014 va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de Grenoble (França). El 2014 també va rebre la Medalla d’Honor del Col·legi d’Enginyers de Camins d’Espanya i, el 2015, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya i el Premi del Consorci Internacional Mont Terri (Suïssa) per les seves destacades contribucions. El 2017, va rebre la Kevin Nash Gols Medal, la més alta distinció de la International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). El 2007 va presentar la 47a Conferència Rankine a Londres amb el títol: “Soil-environment interactions in Geotechnical Engineering”.

A més, va ser guardonat amb el Premi José Torán pel Comité Español de Grandes Presas el 1995, la Medalla Chandra Desai per la International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG) el 2001, the Case History Award per la American Rock Mechanics Association el 2006 i el RM Quigley Award (primer premi) per la Canadian Geotechnical Society el 2009. Ha rebut, per la Institution of Civil Engineers del Regne Unit, la Telford Madal, la seva màxima distinció, dues vegades, el 1994 i el 2007, la George Stephenson Medal també dues vegades el 2008 i 2012 i la Geotechnical Research Medal el 2014. El 1998, va impartir la British Geotechnical Society Touring Lecture, el 2000, la 8th Prague Geotechnical Lecture, el 2008 la Golders Associates Distinguished Lecture al Canadà, el 2013 la Coulomb Lecture a París i la Šuklje Lecture a Eslovènia i el 2014 la primera Geoffrey Blight Lecture instituïda pel Comitè Tècnic de la ISSMGE sobre sòls no saturats. El 2016 va impartir el Cross Canada Lecture Tour convidat per la Canadian Geotechnical Society.

Antonio Gens ha estat sempre estretament vinculat a la comunitat científica nacional i internacional. Pertany al Comitè Editorial de 8 revistes internacionals i ha estat membre del Geotechnique Advisory Panel. Ha estat membre de Comitès organitzadors, científics o de programa de més de 50 conferències internacionals on ha actuat com Discussion leader o general Reporter en nombroses ocasions. Ha estat membre del Board of Directors de la xarxa europea de laboratoris ALERT: Geomechanics (1993-2010) i, des de 2002, és membre del Comitè Executiu del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Va formar part del Evolution Group 9 de la revisió del Eurocodi sobre problemes relacionats amb les pressions d’aigua. Va ser membre del Peer Review College de l’Engineering and Physical Sciences Research Council del Regne Unit i Assessor en el Research Assessment Exercise del Regne Unit de 2001. També pertany al IACMAG Board i va ser membre del Comitè Assessor de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya. Ha estat revisor de projectes per a un gran nombre d’organitzacions finançadores de la recerca i jurat en concursos de places acadèmiques i premis d’investigació.

La seva relació amb la comunitat geotècnica ha estat especialment estreta. És membre de la Societat Internacional de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica (ISSMGE) des de 1981. La ISSMGE és la principal associació científico-tècnica en l’àmbit geotècnic amb gairebé 20.000 afiliats de 90 països. És membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica (afiliada a la ISSMGE) des de 2006. Pertany o ha pertangut a 9 Comitès Tècnics de la Societat Internacional, i també és membre de la British Geotechnical Association i de la Southeast Asian Geotechnical Society. A les Conferències de la ISSMGE va ser Co-Reporter General en la 9a Conferència Europea a Dublín (1987) i a la 11a Conferència Europea a Copenhaguen (1995) i ha pronunciat dues conferències Especials: “The role of Geotechnical engineering in nuclear energy utilisation” en la 13a Conferència Europea a Praga (2003) i “On the hydromechanical behaviour of argillaceous hard soils-weak rocks” en la 15a Conferència Europea a Atenes (2011).

El 2013, va ser elegit, per les 36 societats europees afiliades, Vicepresident per a Europa i primer Vicepresident de la ISSMGE per al període 2013-2017.

CV Extens