Acadèmic Supernumerari

Ciències Tecnològiques: Dr. en Enginyeria de camins, canals i ports

Data d’ingrés: 11/01/1998

Medalla: Nº84

Discurs d’ingrés: El aura de los números

Discurs de resposta: Dr. David Jou Mirabent

TÍTOLS ACADÈMICS 1975 Enginyer de Camins, Canales i Ports, Universitat Politècnica de València. 1976 Màster en Ciència, University College of Swansea, Regne Unit. 1978 Doctor en Filosofia. University College of Swansea, Regne Unit. 1979 Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports.

CÀRRECS ACADÈMICS 1979 Professor Associat, Universitat Politècnica de Catalunya (ETSICCPB). 1981 Professor Titular de Mecànica Estructural, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 1983 – 89 Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, UPC 1992-95 Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures de la UPC.

CÀRRECS CIENTÍFICS 1987 Vicepresident Executiu del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) 1989 – 2004 President de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria (SEMNI) 1992- 1995 President del Consell Científic del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) 1993- 1996 Vicepresident de la European Community on Computat. Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) 1994 – 2004 Secretari General de la International Association for Computational Mechanics (IACM) 2000 – 2004 President de la European Community on Computational Methods in Applied Sciences(ECCOMAS) 2002 -2010 President de la International Association for Computational Mechanics (IACM) 2004 President Honorari de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria (SEMNI)

PRINCIPALS ACTIVITATS DOCENTS A L’ESCOLA D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE LA UPC 1979 – Curs Avançat en Anàlisi Estructural 1980 – Introducció al Mètode dels Elements Finits (Curs de Doctorat) 1984-2088 Anàlisi de problemes tèrmics (Curs de Doctorat) 1985 – Director del Curs de Màster sobre Mètodes Numèrics en Enginyeria 1979 – Participant en uns 350 cursos i seminaris en diferents temes relacionats amb l’Enginyeria Computacional

SUPERVISOR DE 46 tesi doctorals i de 95 tesi de grau.

PRINCIPALS LÍNIES DE RECERCA Mètode d’elements finits i de partícules (PFEM) per a l’estudi de problemes d’interacció fluid-estructura i de multi física en enginyeria. Mètodes d’elements finits per a l’estudi de fluxos amb partícules. Mètodes numèrics estabilitzats basats en la teoria de Càlcul Finit (FIC) per a problemes de mecànica de fluids i de sòlids. Elements finits sense rotacions per a l’anàlisi de plaques i de làmines. Tècniques sense malla basades en mètodes de punts finits en mecànica de sòlids i de fluids. Anàlisi pel mètode dels elements finits d’estructures de materials compostos. Mètodes per a l’estudi resistent i aeri elàstic d’estructures inflables. Mètodes d’elements finits per a processos de conformat de metalls i d’estampació de xapa. Mètode de desplaçament crític per a l’anàlisi de l’estabilitat d’estructures. Mètodes de banda finita per a l’anàlisi de plaques prismàtiques i d’estructures laminars.

PUBLICACIONS 306 treballs en revistes del JCR (Índex h: 37, 5213 cites. Font: ISI Web of Knowledge) 4 llibres escrits 46 monografies amb ISBN Editor de 4 revistes internacionals 3 llibres traduïts a l’anglès 53 llibres editats 437 treballs en actes de congressos 62 capítols en llibres amb ISBN 230 publicacions en centres de recerca Editor de 3 sèries de llibres TOTAL: 1148 publicacions

PRINCIPALS REVISTES EN QUÈ HA PUBLICAT Int. Journal for Numerical Methods in Engineering (51 articles), Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (39 articles), Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería (26 articles), Computational Mechanics (25 articles), Engineering Computations (18 articles), Computers and Structures (14 articles), International Journal of Solids and Structures (8 articles), Communications in Numerical Methods in Engineering (6 articles), Journal of Materials Processing Technology (5 articles), Composite Structures (5 articles), International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow (2 articles), International Journal of Engineering Fracture Mechanics (2 articles), International Journal of Forming Processes (2 articles), Nuclear Engineering and Design (1 article), Rapid Prototyping Journal (1 article), Computing Systems in Engineering (1 article), Computing and Visualization in Science (1 article), International Journal of Computational Fluid Dynamics (1 article), Computational Materials Science (1 article), Int. Journal of Mechanical Science (1 article).

PREMIS I RECONEIXEMENTS 1990 Medalla “Narcís Monturiol” al Mèrit Científic i Tecnològic, Generalitat de Catalunya.

1995 Medalla al Mèrit Professional del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Espanya 1996 Eric Reissner Medal in Computational Mechanics.

1998 Fellow de la International Association for Computational Mechanics (IACM). 1998 Computational Mechanics Award de la IACM.

1999 Accèssit Premi Ciutat de Barcelona en Ciència i Tecnologia.

1999 Placa “Narcís Monturiol” al Mèrit Científic i Tecnològic del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), Generalitat de Catalunya (recollida com a Director de CIMNE).

2000 Medalla del Grup Espanyol de Fractura.

2000 Medalla de la Associació Argentina de Mecànica Computacional (AMCA).

2001 Medalla de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona a la Trajectòria Professional.

2002 Premi Ciutat de Barcelona d’Investigació Tecnològica.

2002 “Literati Award for Excellence” al millor article publicat a Engineering Computations. 2004 Medalla de la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia).

2004 Premi Duran i Farell d’Investigació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

2005 Membre Honorari de l’Associació Portuguesa de Mecànica Teòrica, Aplicada i Computacional (APMTAC).

2007 Premi SEMNI en Reconeixement a la Trajectòria Professional (SEMNI).

2009 Gran Premi de la Japan Society for Computational Engineering and Science (JSCES).

2009 Medalla O.C. Zienkiewicz de la Polish Association for Computational Mechanics (PACM).

2009 Ted Belytschko Applied Mechanics Award de l’ ASME.

2009 Computational Mechanics Award de la Japan Society of Mechanical Engineering (JSME).

2009 “Literati Award for Excellence” al millor article publicat a Engineering Computations.

2010 Medalla Gauss-Newton de la International Association for Computational Mechanics (IACM)

2010 Advanced Grant de l’European Research Council de la Comunitat Europea.

2013 Premi Dr. Luis Federico Leloir a la Cooperació Internacional en Ciència, Tecnologia i Innovació, Argentina DOCTORATS HONORIS CAUSA I FELLOWSHIPS

2000 Doctor Honoris Causa, University Ovidius, Constanza, Rumania.

2007 Honorary Fellow de la University of Wales, Swansea (Regne Unit). 2012 Doctor Honoris Causa, INSA-Lyon, França.

2013 Doctor Honoris Causa, Universidad “Martha Abreu”, Las Villas, Cuba.

AFILIACIONS ACADÈMIQUES 1998 Membre de la Reial Acadèmia de Doctors. Barcelona. 2006 Membre Estranger de l’Accademia di Scienze e Lettere, Istituto Lombardo, Milà (Itàlia).

ALTRES MÈRITS CIENTÍFICS I PROFESSIONALS – Membre del Consell Editorial de 26 revistes internacionals. – Organitzador de 47 congressos internacionals. – Participant en uns 500 projectes de I+D en cooperació amb empreses de tot el món. – Creació a Espanya de 12 empreses de base tecnològica.