Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 1/12/1997

Discurs d’ingrés: Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada

Discurs de resposta: Dr. Pau Umbert i Millet