Acadèmic Emèrit i President del Senat

Ciències Tecnològiques: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 17/06/2014

Discurs d’ingrés: Organización de la Producción: una perspectiva histórica

Discurs de resposta: Dr. José Luis Salido Banús

Sociòleg. Llicenciat i Doctor en Dret per la U.B.

Catedràtic d’Universitat de l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial (UPC) i de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (UPC).

Impartició docent d’assignatures d’Organització Industrial i Enginyeria d’Edificació.  Autor de sis publicacions docents i onze articles en els àmbits expressats.  Membre del grup de recerca “Organització de la Producció i d’Empreses” de la UPC, reconegut per la Generalitat de Catalunya en data 7 maig 2014.  Investigador en diversos projectes competitius finançats pel Govern d’Espanya i de la UE.  Director de 18 tesis doctorals valorades amb la màxima qualificació, entre els anys 1982 al 2013.  Director del Programa de Doctorat del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC (entre els anys 1995 al 2009)  Autor de la publicació científica Metodologia i Tècniques d’Investigació.  Director de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (anys 1986 a 1994 i 2002 a 2008)  Director del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC (1994 a 2000)  Director de nou programes Màster de la UPC amb impartició en diferents Comunitats Autònomes, així com a Xile, Perú i Mèxic (des de l’any 1986 fins a la data)

Estades com a professor convidat en tretze universitats europees i americanes.  Col·laborador en els diaris El País i el Periódico de Catalunya.

Advocat del Gabinet “1961 Advocats i Economistes”  Distincions: Medalla d’or de l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona (1994); Medalla d’or de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (2009);

Nomenament com a Catedràtic Emèrit d’Universitat (2009); Creu Europea d’or de l’Agrupació de Foment Europeu (2011); Medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya (2012).