Acadèmic Emèrit

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina

Data d’ingrés: 03/07/1980

Medalla: Nº 53

TÍTOLS ACADÈMICS

NACIONALS per la Universitat de Barcelona

– Llicenciat en Medicina i Cirurgia. (1952)

– Doctor en Medicina i Cirurgia, (1971), amb excel·lent “cum laude”

– Especialista en Aparell Circulatori, (1954)

– Diplomat en Sanitat, per l’Escola Nacional de Sanitat. Madrid. (1960)

– Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport, (1975)

INTERNACIONALS

– “Assistant Etranger aux Hôpitaux de Paris” per la Facultat de Medicina de la Universitat de París. Departament de Cardiologia. Prof. Jean Lenègre. (1957)

– Diploma of “European Cardiologist”, Award Ceremony. XXIII Congress of European Society of Carrdiology, Stockholm, (2001)

DISTINCIONS ACADÈMIQUES

– “Acadèmic corresponsal” de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, ​​(1960)

– “Academic numerari” de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya, Escó 53. (1980)

ACTIVITATS A LA REIAL ACADÈMIA DE DOCTORS

– Homenatge pòstum a l’Excm. Sr. Dr. Joan Forment i Soler, cardiòleg, organitzat per la Reial Acadèmia de Doctors, en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres (Girona) i el Col·legi de Metges de Girona, (1996), amb l’edició del llibre titulat “Joan Forment i Soler, doctor en Humanitat “

– Sessió acadèmica sobre “Trasplantament d’òrgans” a la Sala Capitular del Col·legi Art Major de la Seda. Barcelona 01.06.2004

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

NACIONALS

– Membre de la “Societat Espanyola de Cardiologia”, (1960)

– Membre de la “Societat Europea de Cardiologia” (1970)

– Soci numerari de la “Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears” (1961). Secretari de la “Associació de Cardiologia i Angiologia” (196.365.

– Membre de la “Societat Catalana de Cardiologia”, (1982)

– Membre de la “Societat Catalana de Medicina de l’Esport”, (1984) – Co-fundador del “Grup de Treball de la Societat Espanyola de Cardiologia Extra-hospitalària”, de la Societat Espanyola de Cardiologia, (1992). – Co-fundador del “Grup de trevall de la Societat Catalana de Cardiologia Extrahospitalària” (1994)

Membre d’Honor de “FEMEDE” (Fed. Esp. De Med. De l’esport) (2003)

INTERNACIONALS

– «Membre correspondant étranger de la” Société de l’Atherosclerose ». (1960) París.

– «Membre du” Groupement Latin et Méditerranéen de Medicine du Sport ». (1987).

ESTUDIS POST-UNIVERSITARIS

– Paris. Service de Cardiologie du Prof. Jean Lenègre. Hôpital Bousicaut, Paris. (1956-1957).

– Marsella. Service de Cardiologie du Prof. A. Jouve. Hôpital Jules-Cantini, Marseille.(1958 i 1961)

– Estocolm. Carolinska Sjukhuset. Toraxclinic. Service of Prof. Clarence Craaford.Estocolm, (1960).

– USA. Mayo Clinic. Rochester. Departament de Cardiologia. Minnesota. (1972).

– Mont-real. Institut d’Cardiologie de Montréal. Canadà. (1972)

CÀRRECS PROFESSIONALS

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (1953-1972)

– Metge Auxiliar (1954-1963 i Metge Ajudant (1963-1972)

– Encarregat del dispensari de Cardiologia del Servei de Medicina General, Director Dr. A. Rocha, (1964-1970).

– Cap de Sala del Servei de Cardiologia, director Dr. M. Viera, (1970-1972).
Centre d’Investigació Mèdic-Esportiva (CIMD) i l’INEF de Barcelona

– Cap del Departament de Cardiologia de l’INEF (1968-1983)

– Cap del Departament de Cardiologia de l’CIMD (1983-1999) Treballa com Cardiòleg al seu despatx privat des de 1954

TASCA DOCENT

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

– Ha col·laborat en l’organització i professat lliçons en tots els Cursos i Reunions de Cardiologia (1954-1971) .Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

– Col·laborador del Departament de Patologia de la Universitat Autònoma a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1952-1964).

– Ha professat lliçons en tots els Cursos de Doctorat de l’INEF, organitzats per la Universitat Autònoma i Barcelona

– Ha col·laborat en la direcció de diverses tesis doctorals i treballs científics, Universitat de Barcelona (UB)

– És Professor de l’Escola de Medicina de l’Educació Física i l’Esport, de la Facultat de Medicina de Barcelona, ​​Director Prof. Ruano.Centro d’Investigació metge-esportiu de l’INEF (CIMD) de Barcelona

– Ha col·laborat i professat innombrables lliçons de cardiologia esportiva.

– Ha organitzat un congrés de “Cardiologia Esportiva” amb el Prof. Pelliccia, (Roma) sobre “Criteris cardiològics d’aptitud en l’esport de competició”, (1992).

LLIBRES I COMITÈS EDITORIALS

científics:

– Comitè editorial de Annals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1957-1967)

– Traducció del francès a l’espanyol del llibre “Cardiologia esportiva” J.P. Broustet, Ed. Toray-Mason (1980).

– Traducció del francès a l’espanyol del llibre “Cardiologia de l’esport” J.P. Custeau, Ed. Toray-Mason, (1989)

– Capítol: “Electrocardiografia de l’esportista” del llibre “Cardiologia Esportiva”, Dr. Bayés de Luna i cols. , Ed. Mosby / Doyma Llibres. (1994).
Altres llibres:

– “Marc Tintoré Codina. Vida generosa. Mort heroica “. Ed. Claret 1ª edició1990, 4a edició 2001

– “De la mar al cel”. Marc Tintore i Codina. Ed. Claret 2012

CONGRESSOS, REUNIONS I TREBALLS PUBLICATS

– Ha assistit a nombrosos congressos i reunions nacionals i estrangeres on ha presentat comunicacions i rebut premis.

Entre els seus treballs pioners destaquen:

– “Estudi de les isoenzims de la creatinfosfoquinasa (iso-CPK) i de les isoenzims de la lactatodeshidrogenasa (iso-LDH) en el diagnòstic de l’infart agut de miocardi”. Tesi doctoral Cum Laude. Universitat de Barcelona. (1974).

– “Protocols d’aptitud en els esportistes afectes d’un S. de Wolff-ParkinsonWhite”. III Congrés Internacional de Medicina de l’Esport d’Euskadi. Sant Sebastià. (1986)

– “Registre continu electrocardiogràfic en els paracaigudistes durant la caiguda lliure”.Congrés d’Electrofisiologia. Glasgow (1978)

– “Les síndromes de preexcitació cardíacs en relació amb els diferents tipus d’esforços esportius” (1a part) i

– “Protocols a seguir davant d’un Síndrome de Wolff – Parkinson – White” (2a part). XV Congrés International de Medicine Sportive, du Groupement Latin. Brasov. Roumanie.(1985)