Acadèmic Emèrit

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina

Data d’ingrés: 14/02/1982

Medalla: Nº 60

Jaume Antich Femenias

Doctor en Medicina i Cirurgia per La Universitat de Barcelona (1968). Especialista en Pediatria (1964) i en Medicina Interna. (1968).

S’ha especialitzat en Genètica Clínica i Dismorfologia amb l’acreditació de la mateixa per la Societat de Genètica Clínica i Dismorfologia de la Associació Espanyola de Pediatria (2000).  Llicenciat en Humanitats per la UOC (2011).

Ha estat cap del Departament de Genètica Humana de l’Institut de Bioquímica Clínica de Barcelona. Diputació de Barcelona (1970-1991),Cap Clínic  de la Secció de Genètica de l’Hospital de Sant Joan de Deu (1973-1996), Coordinador del Grup de Treball de Genètica Clínica de la Societat Catalana de Pediatria (1994-2004) i President de la Secció de Genètica Clínica i Dismorfologia de l’Associació Espanyola de Pediatria (1992-1996).

En l‘actualitat col·labora i coordina la web “La Genetica al alcance de todos” en http://www.lagenetica.info.

És membre de diferents associacions científiques nacionals i internacionals: Asociación Española de Pediatría (AEP), Sociedad Catalana de Pediatría (SCP), Asociación Española de Genética Humana (AEHG),  Sociedad de Genética Clínica y Dismorfología (SGCD), American Society of Human Genetics (ASHG), European Society of Human Genetics(ESHG), Societat Catalana de Biologia (SCB) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) y Reial  Acadèmia de Doctors ( RAED). Soci de Honor de la AEP (2010).

Té nombroses  publicacions  sobre dismorfologia, citogenètica,genètica clínica i retinosis pigmentaria en revistes mediques nacionals i internacionals i ha col·laborat en diversos llibres.

Ha participat en nombrosos seminaris, cursos, taules rodones, simposiums nacionals i també en múltiples reunions internacionals.