Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Economia i Administració i Direcció d’Empreses

Data d’ingrés:  8/05/2014

Discurs d’ingrés:  La acción exterior de las comunidades autónomas

Discurs de resposta: José María Gay de Liébana Saludas

Censor Jurat de Comptes, Economista, Advocat Llengües : castellà, català, alemany, anglès, francès, italià

Soci Fundador i President de Bové Montero y Asociados (1978) Cònsol General Honorari d’Àustria per a Catalunya i Aragó.

Formació

 • Professor Mercantil
 • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
 • Doctor en Administració i Direcció d’Empreses
 • Llicenciat en Dret
 • Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD)

Càrrecs en institucions

 • Primer Vicesepresident del Consell Directiu Nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE); anteriorment ha ocupat diferents càrrecs a l’esmentat Institut i al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
 • Vocal del Comitè d’Auditoria de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)
 • Vicepresident de la Fédération des Experts Comptables Européens (federació europea d’experts comptables) (FEE), 2001-2010; durant vuit anys va ser el President de la SME/SMP Working Party.
 • Membre de la Comissió SME de l’European Financial Reporting Advisory Group (grup consultiu europeu en matèria d’informació financera) (EFRAG) per assessorar la Comissió Europea en la implementació de les IFRS per a PIMES
 • Cofundador de l’associació d’instituts d’auditors y assessors Arco Mediterráneo de Auditores (AMA)
 • Membre del Consell Directiu d’HLB International (HLBI) Afiliacions professionals
 • Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
 • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) § Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
 • Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
 • Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona (ICOTMEB)
 • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
 • Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
 • Kreis deutschsprachinger Führungskräfte (cercle de directius de parla alemanya) (KdF)
 • Deutsch-Spanische Juristenvereinigung ( associació hispano-alemanya de juristes) (AHAJ)
 • Österreichisch-Spanische Juristenvereinigung (associació hispano-austríaca de juristes) (AHAUJ)

Altres activitats

 • Conferenciant habitual sobre temes relacionats amb l’auditoria de comptes i el dret comptable a nombrosos congressos, taules rodones, etc.
 • Membre del Club Rotary Barcelona 92 durant 10 anys

Publicacions

Diversos articles i realització d’entrevistes sobre auditoria, comptabilitat, control intern i impostos a:

 • Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
 • Alta Dirección
 • Recht der Internationalen Wirtschaft
 • El País
 •  La Vanguardia
 • Actualidad Económica
 • Radio Economía
 • La Gaceta de los Negocios
 • Expansión

Guardons

 • Auditor Distingit (2001)
 • Insígnia d’Honor en Or en mèrit per la República d’Àustria (2008)

CV Extens