Acadèmic Emèrit

Ciències Experimentals: Dr. en Química

Data d’ingrés: 10/12/1995

Medalla: Nº 80

Discurs d’ingrés: L’ordre dels sistemes desordenats

Discurs de resposta: Dr. Joan Bassegoda Nonell