Acadèmic Numerari

Ciències Humanes: Dr. en Teologia

Data d’ingrés:  25/04/2019

Discurs d’ingrés: Societat plural i Religions

Discurs de resposta: Dr. David Jou i Mirabent

El Dr. Antoni Matabosch Soler,

Va néixer a Barcelona el 15 de maig de 1935. Fou ordenat prevere el 19 de març de 1959 a Roma. Es va doctorar en Teologia el 1964 a la Pontificia Universitat Gregoriana de Roma. És Llicenciat en Ciències de la Comunicació (1976) i en Història Contemporànea (1979) a la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat en Teologia Espiritual a Roma i en Ecumenisme
al Institut Ecumènic de Bossey (Suissa). És catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, en la qual en fou Degà entre 1978 i 1988. Professor invitat a la Universitat Catòlica de Lisboa i a la Universitat de Montreal (Canada). Ha rebut les responsabilitats a l’Arxidiòcesi de Barcelona de Delegat de Pastoral Universitària (1977-1993), Delegat General d’Apostolat Seglar (1993-2005) i Delegat d’Economia (2005-2019), Director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)(1997-2016), President de la Fundació Joan Maragall (1989-2013), Responsable de les Relaciones de la diócesis de Barcelona amb el Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i amb el Parlament de les Religions i membre catòlic en el Grup de Treball Estable de Religions, GTER (2005-). Ha publicat deu llibres i centenars d’articles especialment en temàtiques culturals, ecumenisme i de relació entre fe i cultura. Pel que fa al moviment ecumènic, és especialista en el Consell Mundial d’Esglésies, on ha assistit a set de
les deu Assemblees Mundials des de 1968. Ha publicat molts articles sobre temàtiques religioses i teològiques en revistes especialitzades i també en els mitjans de comunicació escrits.
Alguns dels llibres publicats són: Roger Garaudy i el redescobriment de l’home total, Barcelona, 1970, Liberación humana y unión de las Iglesias, Madrid, 1975, Divorci i Església. Estat de la qüestió, Barcelona 1977, El cristianisme en una societat plural (Ed.), Barcelona 2003, Cuarenta años de ecumenismo. Iglesia, Sociedad, Cultura, Lleida 2009.

Vídeo resum

Vídeo complet

This slideshow requires JavaScript.