Acadèmic Emèrit

Ciències Humanes: Dr. en Teologia

Data d’ingrés:  25/04/2019

Discurs d’ingrés: Societat plural i Religions

Discurs de resposta: Dr. David Jou i Mirabent

El Dr. Antoni Matabosch Soler,

Va néixer a Barcelona el 15 de maig de 1935. Fou ordenat prevere el 19 de març de 1959 a Roma. Es va doctorar en Teologia el 1964 a la Pontificia Universitat Gregoriana de Roma. És Llicenciat en Ciències de la Comunicació (1976) i en Història Contemporànea (1979) a la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat en Teologia Espiritual a Roma i en Ecumenisme
al Institut Ecumènic de Bossey (Suissa). És catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, en la qual en fou Degà entre 1978 i 1988. Professor invitat a la Universitat Catòlica de Lisboa i a la Universitat de Montreal (Canada). Ha rebut les responsabilitats a l’Arxidiòcesi de Barcelona de Delegat de Pastoral Universitària (1977-1993), Delegat General d’Apostolat Seglar (1993-2005) i Delegat d’Economia (2005-2019), Director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)(1997-2016), President de la Fundació Joan Maragall (1989-2013), Responsable de les Relaciones de la diócesis de Barcelona amb el Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i amb el Parlament de les Religions i membre catòlic en el Grup de Treball Estable de Religions, GTER (2005-). Ha publicat deu llibres i centenars d’articles especialment en temàtiques culturals, ecumenisme i de relació entre fe i cultura. Pel que fa al moviment ecumènic, és especialista en el Consell Mundial d’Esglésies, on ha assistit a set de
les deu Assemblees Mundials des de 1968. Ha publicat molts articles sobre temàtiques religioses i teològiques en revistes especialitzades i també en els mitjans de comunicació escrits.
Alguns dels llibres publicats són: Roger Garaudy i el redescobriment de l’home total, Barcelona, 1970, Liberación humana y unión de las Iglesias, Madrid, 1975, Divorci i Església. Estat de la qüestió, Barcelona 1977, El cristianisme en una societat plural (Ed.), Barcelona 2003, Cuarenta años de ecumenismo. Iglesia, Sociedad, Cultura, Lleida 2009.

Vídeo resum

Vídeo complet