Amable Vicente Esparza Lorente

Acadèmic Corresponent

Ciències Tecnològiques: Doctor en Enginyeria Nàutica

Data d’ingrés: dimarts, 23 de març de 2021

Discurs d’ingrés: “Terminales portuarias de contenedores y la eficiencia de la infraestructura en España”

Respon: Excm. Sr. Dr. Xavier Añoveros Trias de Bes, Doctor en Dret, Econòmiques, Humanitats i Història

DR. AMABLEV. ESPARZA LORENTE – (30 d’abril de 1962)

Titulació:

 • Doctor en Enginyeria Nàutica per la Universitat Politècnica Catalunya (UPC).
 • Enginyer naval i oceànic (Colg.3.345).
 • Llicenciat en Marina Civil.
 • Capità de la Marina Mercant (No 10.174).
 • Màster Universitari Oficial en Gestió Portuària i Logística.

Investigador Grup d’Investigació “Política Marítima” de la Universitat de Cadis
Publicacions: un llibre-cinc articles tècnics.

Docència en:

Experiència professional:

 • 35 anys en el sector marítim portuari, actualment, cap de Departament Comercial i de Qualitat en l’Autoritat Portuària de Sevilla.

Altres mèrits:

 • Representant de l’Institut d’Enginyeria d’Espanya en el Comitè de Desenvolupament de Capacitació d’Enginyeria (CECB) FMOI
  (WFEO-UNESCO).
 • Membre de la delegació espanyola en el Comitè d’Enginyeria i Medi Ambient (CEE) FMOI (WFEO-UNESCO).
 • Assessor de l’Comitè de Protecció del Medi Marí (MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE -MEPC) de la Organització Marítima Internacional – Organització Nacions Unides (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION – IMO).
 • Assessor del Director General de l’International Mobile Satellite Organization (IMSO).
 • Membre de l’European Commission TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) Port and Waterborne Transport Expert.
 

CV EXTENS