Amable V. Esparza Lorente

Acadèmic Numerari

Ciències Tecnològiques: Doctor en Enginyeria Nàutica

Data d’ingrés: 10 octubre 2023

Discurs d’ingrés: Análisis del riesgo de impacto de hidrocarburos, procedentes de los buques en el entorno del parque natural marítimo-terrestre del Cap de Creus”

Respon: Excm. Sr. Dr. José María Baldasano Recio, Doctor en Ciències Químiques

AMABLE V. ESPARÇA LLORENTE, 30 d’abril de 1962

Titulació: Doctor en Enginyeria Nàutica per la Universitat Politècnica Catalunya (UPC). Enginyer Naval i Oceànic (Colg.3.345). Llicenciat en Marina Civil. Capità de la Marina Mercant (núm. 10.174). Màster Universitari Oficial en Gestió Portuària i Logística. Investigador Grup de Recerca “Política Marítima” de la Universitat de Cadis.

Publicacions: un llibre i cinc articles tècnics. Docència a: Professor de l’International MBA Global de la Universitat de Loiola. Professor extern convidat de la Universitat de Sevilla, Facultat d’Economia i Negoci. Professor Substitut de la Universitat de Cadis al Departament de Ciències i Tècniques de la Navegació. Professor en Cursos d’Estiu de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Professor Associat de la UPC Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Experiència professional: 35 anys al sector marítim portuari, actualment, Cap del Departament Comercial i de Qualitat a l’Autoritat Portuària de Sevilla.

Altres mèrits: Representant de l’Institut d’Enginyeria d’Espanya al Comitè de Desenvolupament de Capacitació d’Enginyeria (CECB) FMOI (WFEOUNESCO). Membre de la delegació espanyola al Comitè d’Enginyeria i Medi ambient (CEE) FMOI (WFEO-UNESCO). Assessor del Comitè de Protecció del Medi Marí (MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE-MEPC) de l’Organització Marítima Internacional – Organització Nacions Unides (INTERNATIONALMARITIME ORGANIZATION – IMO). Assessor del Director General d’International Mobile Satellite Organization (IMSO). Membre de l’European Commission TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) Port and Waterborne Transport Expert.

CV EXTENS