Dr. José Antonio Lejárcegui Fort

Acadèmic Numerari

Ciències de la salut: Dr. en Medicina i Cirurgia

Data d’ingrés: 19/09/2023

Discurs d’ingrés: “El Dr. Manuel Corachan Llort: Pionero de la neurocirugía”

Discurs de resposta: Excmo. Sr. Dr. Fernando Martínez-Pintor

Josep PRIM CAPDEVILA, Natural de Montoliu de Lleida (Lleida). 5-2-1955

L’any 1979 obté els Estudis de Llicenciatura de Medicina i Cirurgia a l’Hospital de Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’especialitza en Neurocirurgia a l’Hospital de Mar de la Universitat Autònoma de Barcelona el 1983.

Arriba al grau de Doctor Cum Laude en Medicina i Cirurgia també per la mateixa Universitat el 1992. Ha pertangut a diferents Societats del país, com l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana i Espanyola de Neurocirurgia, la Societat Catalana de Neurologia, la Societat Espanyola d’Història de la Medicina, l’Associació Mèdic-Quirúrgica de Lleida, la Societat Espanyola del Dolor, la Societat Catalana de Cirurgia, Associació Catalana de Paleopatologia i Societat Espanyola de Neuro-Raquis.

A nivell internacional també ha pertangut a diferents associacions: International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery i American Association of Neurological Surgeons. Ha realitzat estades de formació en la seva especialitat en diferents hospitals: Hospital George Washington, al Servei de Neurocirurgia, a l’University Clinic Steglitz, de Berlín, també al Servei de Neurocirurgia, a l’Institute of Neurological Sciences de The Southern Genera Hospital de Glasgow i al Servei de Neurocirurgia d’University of Missouri-Columbia, School of Medicine.

Dins l’àmbit nacional ha estat Metge adjunt dels Serveis de Neurocirurgia de l’Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona, de l’Institut Dexeus de Barcelona, de l’Hospital General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès i de l’Hospital de Mar de Barcelona. Ha estat Metge Coordinador del Servei de Neurocirurgia del Centre Mèdic Teknon de Barcelona. Cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona.

Forma part del Patronat de la Fundació Joan Oró. Ha escrit dos llibres i diversos capítols de llibres, organitzat cursos de Neurocirurgia per a Personal d’Infermeria a partir de l’any 1981 i participat com a professor a Masters per a Infermeria neuroquirúrgica. Actualment, forma part com a facultatiu del Servei de Neurocirurgia de la Clínica Corachan de Barcelona.