Josep Maria Franquet Bernis

Acadèmic Numerari

Ciències socials: Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, Doctor Enginyer Superior i Doctor en Arquitectura

Data ingrés: 30 maig 2024

Discurs d’ingrés: “La biorregión cantábrico-mediterránea “bioebro”. Un modelo gravitatorio de ordenación territorial funcional”

Respon: Excm. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials

JOSEP MARIA FRANQUET BERNIS (Tortosa, 1950) és Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona (1995). Així mateix, és Doctor en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya (2007).

És Enginyer Agrònom, MSc (especialitat Economia agrària), per la Universitat Politècnica de València, on va finalitzar la carrera l’any 1974, realitzant posteriorment els estudis de Doctorat i Enginyeria Tècnica Industrial. També és posseïdor del títol d’enginyer tècnic en explotacions agropecuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997).

És Diplomat en Cooperació (1971-74) i Diplomat en Investigació Operativa (1976) per la Universitat de València, Diplomat en Economia de l’Empresa (1974) i Diplomat en Planificació d’Empreses (1979-1980) per la Universitat Politècnica de Madrid. Té el reconeixement professional de Doctor Enginyer Superior, European Engineer-EUR ING (FEANI, París, 1993).

El 1974 inicia la seva carrera docent com a professor de l’Escola de Recerca Operativa de la Universitat de València (Departament de Matemàtica Aplicada).

Va ser professor-tutor del Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) a Tortosa des de l’any 1975 fins al 2020 (Departament d’Economia Aplicada Quantitativa) i des de l’octubre del 2007 al setembre del 2020 n’ha estat director d’aquest, havent estat nomenat Director d’Honor. També ha estat Director del Campus Nordest (Catalunya i Balears) de l’esmentada Universitat. Ha estat professor associat (1999-2007) de la Universitat Internacional de Catalunya (Departament d’Hidràulica i Projectes).

Té les acreditacions oficials de professor col·laborador, ajudant doctor i contractat doctor per diverses agències oficials d’avaluació. Autor de nombrosos articles tècnics, així com de més de 50 llibres i monografies en matèria d’agricultura, construcció, hidràulica, planificació territorial, climatologia, piscicultura, folklore, narrativa, administració local, psicologia, topografia, poesia, matemàtiques i economia.