Acadèmic Numerari i Vicepresident de la Junta de Govern

Ciències Socials: Dr. en Economia Financera

Data d’ingrés: 27/03/2019

Discurs d’ingrés: Los Retos de la Sociedad Civil en una Democracia Avanzada

Discurs de resposta: Dr. Alfredo Rocafort Nicolau

Dr. Aldo Olcese Santonja

Uneix la triple condició d’empresari i directiu, expert financer i acadèmic i intel·lectual. Pertany i ha pertangut a nombrosos consells d’administració, consells assessors de grans empreses financeres, tecnològiques i industrials, algunes cotitzades, on ha modernitzat la Governance i la CSR. Ha escrit més de deu llibres sobre Governance i CSR, algun dels quals ha estat best-seller d’economia.

Doctor en economia financera pertany a la Reial Acadèmia d’Economia. En l’àmbit institucional ha presidit els Observatoris de Governance i CSR de les grans societats cotitzades a Espanya i ha estat director de l’informe de la Comissió Europea sobre la CSR a Europa, una proposta des d’Espanya.

Vídeo resum

Vídeo complet