Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés:  25/11/2014

Discurs d’ingrés: La formación del directivo. Evolución del entorno económico y la comunicación empresarial

Discurs de resposta: Dr. Fernando Casado Juan

Joan M. Soriano Llobera és doctor en Administració i direcció d’empreses per la UPC i doctor en Ciències Jurídiques per la UCM.

Professor titular del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC, director de l’Institut d’estudis de Dret i Economia Aplicada de la UPC UB, sotsdirector de l’escola politècnica superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB-UPC). També ostenta la presidència de l’associació de Professors i Investigadors Universitaris de Catalunya (APIUC) i de l’Associació Espanyola de Professors Universitaris i Investigadors (AEPUI).

Investigador del Grup OPE – Organització de la Producció i d’Empresa (oOPE) i del centre especific de recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE).

Representant del PDI a la junta de personal de la UPC.

Autor de diversos llibres i treballs d’investigació publicades en revistes indexades, així com en mitjans de comunicació, preferentment de caràcter econòmic i financer. també és secretari general de l’Associació Espanya Salut (AES), dedicada a projectes d’investigació i salut pública.