Acadèmica Numerària

Ciències Socials: Doctora en Ciències Econòmiques y Empresarials

Data d’ingrés: 12 de novembre de 2020

Discurs d’ingrés: Desde los presupuestos públicos hacia una nueva sociedad. El caso de Dinamarca y las aportaciones de Big Data

Responde: Excm. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra

MERCEDES PIFARRÉ LLOR (Barcelona, 1965)

Va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona on es va llicenciar i posteriorment es va doctorar amb una tesi titulada: “Algunes concepcions històriques i doctrinals de la Comptabilitat”.

Professionalment, ha exercit en la Diputació de Barcelona on ha exercit els seus serveis com a tècnica assessora del Servei d’Assistència a la gestió econòmica local. La Diputació de Barcelona presta serveis als ajuntaments de la província de Barcelona, ​​tots ells amb poblacions diverses i necessitats financeres singulars. Per a tots aquests municipis, la capacitació tècnica dels funcionaris i empleats de la Diputació és imprescindible, i sens dubte els treballs de Mercedes Pifarré per dotar tot aquest personal dels millors serveis d’assistència són contrastables per la seva eficàcia i eficiència.

La Dra. Pifarré ha estat una de les formadores de formadors en l’àmbit de les administracions locals. La seva formació i la seva capacitat pedagògica li han permès guanyar-se la confiança de secretaris i interventors, i amb el personal que treballa en l’àrea econòmica dels ajuntaments, assessorant a les entitats locals en matèria economicofinancera. Aquestes actuacions d’assistència s’han complementat amb altres de consultoria, el que ha suposat organitzar equips que s’han guanyat una alta reputació realitzant informes de diagnosi financera i plans de sanejament dels ajuntaments que ho requerien, per a la millora de el con-fonament i planificació de les finances municipals amb l’objectiu d’assolir l’equilibri financer.

A més de l’activitat professional a la Diputació de Barcelona, ​​la professora Pifarré ha demostrat una enorme generositat amb la societat i ha dedicat part del seu temps durant 20 anys a formar els estudiants de l’Escola de Ciències Empresarials i de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Són molts els professionals de la comptabilitat que han rebut els ensenyaments en les assignatures introductòries de comptabilitat, les més complicades per a un docent i les més sensibles per a un estudiant, per part de la professora Mercedes Pifarré.