Acadèmic Numerari

Ciències de la salut: Dr. en Medicina y Cirugia

Data d’ingrés: 03/04/2019

Discurs d’ingrés: Los dientes del comer al lucir: evolución de los materiales odontológicos y cambios sociales

Discurs de resposta: Dr. Pedro Clarós Blanch

Lluís Giner Tarrida

Barcelona 1956, Llicenciat en medicina i cirurgia (UAB) 1979. Especialista en Estomatologia (UB) 1982. Postgraduat en Pròtesis bucal, maxil·lofacial i en articulació temporomandibular (UB) 1992-1996

Doctor en Medicina i Cirurgia, “Cum laude “(UB), 1990 Professor àrea pròtesis, i codirector del Postgrau de pròtesis Bucal i Maxilofacial de la FO. (UB) 1991-1998

Director de l’Àrea de Biomaterials i Pròtesis, FO. UIC-Barcelona, ​​1998-2007.

Professor Agregat FO. UIC-Barcelona, ​​Materials Dentals. Sotsdirector FO. UIC-Barcelona, ​​1998-2007. Vicedegà de Recerca FO. UIC-Barcelona, ​​2007-2011.

Director del Màster de Pròtesi Bucal i ATM, i Co-director del Màster del Implantologia, Cirurgia i Pròtesi, FO. UIC-Barcelona, ​​1998-2007. Director del Programa de Doctorat en Tècniques Clíniques i de Laboratori en Odontologia, FO. UIC-Barcelona, ​​2007-2011. Director del Màster Universitari en Recerca Clínica i de Materials en Odontologia. FO. UIC-Barcelona, ​​2007 al 2011. Codirector de la Càtedra MIS, en Odontologia Regenerativa, FO. UICBarcelona, ​​2012-2015.

Degà Facultat d’Odontologia 2011 fins a l’actualitat. Membre de la Comissió Avaluadora d’Homologació de Títols Universitaris Estrangers de l’ANECA.

Secretari de la conferència Espanyola de Degans. Membre actiu de les societats científiques, SEPES, SEMO, SEPA, IADR, ADEE, Pierre Fauchard. Ha publicat 122 articles, 58 dels quals són indexats: 32 Journal Citation Reports (JCR) i 26 a Science Citation Index (SCI). Autor de 2 llibres i 4 capítols de llibre.

Des de 1991 ha realitzat 460 aportacions a congressos, 36 ponències convidades. Ha impartit 77 cursos de formació especialitzada i 35 conferències. Té 5 patents. Ha participat en 4 projectes competitius, 84 contractes d’investigació i 5 projectes d’innovació docent.

Ha dirigit o codirigit 33 tesis doctorals defensades, la primera a 1997.Participo en l’edició del llibre blanc de l’odontologia en el procés de convergència de l’educació superior a Europa. Juny del 2004

Vídeo resum

Vídeo complet