Acadèmic Numerari

Ciències Socials: Dr. en Econòmiques

Data d’ingrés: 05/07/2011

Discurs d’ingrés: Una esperanza para la recuperación económica del trabajo

Discurs de resposta: Dr. Josep Gil Ribas