Acadèmic Numerari

Ciències de la Salut: Dr. en Medicina

Data d’ingrés:  20/12/2011

Discurs d’ingrés: Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular al diagnòstic no invasiu

Discurs de resposta: Dr. Josep Llort Brull

El Dr. Josep Malvehy es va graduar el 1992 a la Universitat de Medicina de Barcelona i va obtenir el seu diploma d’especialització en Dermatologia i Venereologia en 1996 i el doctorat per la Universitat de Barcelona en genètica i diagnòstic de melanoma en 2006.

Actualment és dermatòleg consultor al Departament de Dermatologia de l Hospital Clínic de Barcelona i consultor de dermatologia del Sloan Kettering Cancer Center Memorial a Nova York (EUA).

El Dr. Josep Malvehy és professor de màster de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Graz. Dirigeix la Unitat de Melanoma de l’Hospital Clínic de Barcelona des de l’any 2003. És el director de la “Technology Group ” del ISIC (Imaging of the Skin Collaborative Group) i consultor del Comitè Tècnic de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Ell és investigador principal i membre del DIAGNOPTICS, consorci Europeu de tecnologia fotònica per al diagnòstic de la pell.

Els principals camps d’especialització són els tumors de la pell amb l’interès principal en el diagnòstic i tractament dels tumors malignes (melanoma i càncer de pell no melanoma). Les àrees especials de recerca i innovació són el pronòstic i diagnòstic del càncer cutani amb tècniques no invasives (dermatoscòpia digital de seguiment, microscòpia confocal, octubre, HD-OCT, impedanciometria, espectroscòpia), el tractament dels tumors, la susceptibilitat genètica i la carcinogènesi de la pell, la teledermatologia i les xarxes socials en medicina. És autor de més de 200 articles científics en revistes amb factor d impacte i editor principal i autor dels tractats de medicina Principles of Dermoscopy, Handbook of Dermoscopy, Atlas of Dermatoscopy, Atlas of Confocal Microscopy i autor de més de 30 capítols de llibres.

És o ha estat l’investigador principal de projectes de recerca. Ell és l’investigador principal i co- investigador de diversos assajos mèdics i projectes de diagnòstic en càncer de pell.
Ha estat el president de més de 10 conferències i cursos internacionals, entre elles 7 Congressos Mundials de melanoma i professor en cursos nacionals i internacionals de càncer de pell (més de 250 conferències des de 1998). Ell és professor de l’Acadèmia Europea de Dermatologia i Venereologia 2003 i professor de l’Acadèmia Americana de Dermatologia des de 2004 i ha comunicat treballs en múltiples conferències internacionals (més de 140 conferències) i conferències nacionals (més de 110 conferències).

És membre elegit de la Reial Acadèmia de Doctors i membre del consell de direcció de la World Melanoma Society , European Association of Dermato Oncology (EADO), Expert del grup de melanoma de l Europena Society of medical Oncology (ESMO), membre del grup directiu de la International Dermoscopy Society (IDS), membre fundador del International Group of Confocal Microscopy (IGCM) i de la International Teledermatology Society (ITS); Membre de diverses societats internacionals i nacionals que inclouen la European Dermatology Forum (EDF), Acadèmia Catalana de Medicina, Academia Española de Dermatología y venereología (AEDV), European Organisation of Research and Treatment of cancer (EORTC), La European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), la American Academy of Dermatology (AAD), GenoMel, Colegio Ibero-Latino Americano de Dermatología (CILAD) i del Grupo Español de Melanoma (GEM)).