Acadèmic Numerari

Ciències de la salut: Dr. en Medicina y Cirugia

Data d’ingrés: 13/09/2018

Discurs d’ingrés: Perspectiva humanística de la bioética en estomatología y odontología

Discurs de resposta: Dr. Ferran Guedea Edo

JOSEP MARIA USTRELL I TORRENT. Doctor en Medicina i Cirurgia (1985), especialista en Estomatologia
(1982) i Ortodòncia (2011). Professor Titular d’Universitat (1992), Vicedegà d’Odontologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (2017). Director Facultatiu (2014-2017) i Cap del Servei d’Ortodòncia (2014) (HOUB). Director del Màster d’Ortodòncia (2017) i Codirector del Màster en Ortodòncia i Malformacions Dentofacials (2017) (HSJD), Universitat de Barcelona. Director del “Curso de Especialização em Ortodontia Clínica”, Universidade de Porto.

Director (1984) del Museu Odontològic de Catalunya. President (1991) de la Confraria de Santa Apol·lònia de Barcelona. President (1997-2004) de la Comissió de Salut Bucodental (Generalitat de Catalunya). Membre (1998) de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Tresorer (1999) del Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie. Fundador i vicepresident (2000) de la Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada. Vocal (2002-2010) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Membre diplomat (2008) de l’Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas. Membre (2009) de la Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar. Membre (2010) de l’International College of Dentists. Membre (2011) de l’Academia Brasileira de Odontologia. Fundador i vocal (2012) de l’Academia Española de Estudios Históricos en Estomatología y Odontología. Membre (2013) de l’Academie National de Chirurgie Dentaire. President (2016) de la Pierre Fauchard Academy, secció espanyola. President de la Secció d’Estomatologia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2018).

Ha publicat 13 llibres, 6 opuscles, 66 capítols de llibre i 209 articles. Director de més de 30 tesis doctorals. Recerca: Grup de Salut Oral i Sistema Masticatori de l’IDIBELL.

VIII Premi Uriach d’Història de la Medicina (1977). Lauréat du Prix (1995) i Mention Special (1997) GIRSO. Segon premi Mª Luisa Gozalvo (1995) SEOP. Premi Prof. Lluís Sayé (1999) RAMC. Premi Castellano Joyeros (2002) XIII Certamen Intern. Cine Médico, Salud y Telemedicina. Premi millor comunicació (2013) SELO. Premi Prof. José Campos Neves (2013) millor presentació científica VII Congrés d’Ortodòncia de la FMUP.

Vídeo resum

Vídeo complet