Isidre Fainé

Acadèmic Emèrit

Ciencies Socials: Doctor en Ciències Económiques

Data d’ingrés:  13/05/1997

Medalla: Nº 81

Discurs d’ingrés: Un clam per a l’ocupació

Discurs de resposta: Dr. Joan Bassegoda i Nonell

President de la Fundació Bancària La Caixa, de Criteria Caixa i de la “Confederación Española de Cajas de Ahorros”