Acadèmic Numerari i Vicepresident de la Junta de Govern

Ciències Socials: Dr. en Dret

Data d’ingrés: 01/02/2000

Medalla: Nº 90

Discurs d’ingrés: Antonio de Capmany: el primer historiador moderno de Derecho Mercantil

Discurs de resposta: Dr. Santiago Dexeus Trias de Bes

Xabier Añoveros Trias de Bes Xabier Añoveros Trias de Bes, és doctor en Dret i Professor Titular de Dret Mercantil a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Ha compaginat la seva vocació docent universitària, en la qual es va iniciar en 1967, en l’exercici professional de l’advocacia, activitats ambdues en les que en l’actualitat segueix encara en actiu.

Ha ocupat importants càrrecs com ara cap de l’assessoria jurídica de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, presidències de consell i conselleries de rellevants societats i, com a membre destacat de la societat civil, és membre de les juntes de govern de més de deu associacions ciutadanes . Ha publicat quatre llibres jurídics de la seva especialitat i dotze diferents i variats temes, com història, hagiografia i bibliografia. A més, és autor de més de cent treballs jurídics i històrics, publicats en prestigioses revistes de les seves respectives especialitats. Ha dirigit diverses tesis doctorals i ha format part de tribunals de tesi en diferents universitats espanyoles. És professor de diferents Màsters Jurídics impartits a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i al Col·legi d’Advocats d’aquesta ciutat.

Posseeix importants col·leccions de llibres de diferents temes jurídics i històrics i la seva biblioteca compta avui amb més de setze mil volums.

CV Extens