Acadèmic Numerari

Ciències Experimentals: Dr. en Biologia

Data d’ingrés: 6/11/2000

Medalla: Nº 92

Discurs d’ingrés: Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A

Discurs de resposta: Dr. Pere Costa Batllori

Albert Bosch i Navarro (Barcelona 1951) es va llicenciar en Biologia l’any 1975 i va obtenir el doctorat per la Universitat de Barcelona (UB)  l’any 1979. És Catedràtic de Microbiologia del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística , un nou gran departament recentment originat de la fusió d’aquests tres departaments de la Facultat de Biologia, de la UB.  És el Cap del Laboratori de Virus Entèrics. La tasca científica del grup que lidera el Dr. Albert Bosch al llarg de 40 anys d’experiència en Virologia, queda palesa en la publicació de més de 200 articles en prestigioses revistes del camp de la virologia, així com en la publicació de llibres complets i capítols de llibres. La seva recerca s’ha centrat en els aspectes bàsics i aplicats dels virus entèrics, cobrint la biologia molecular, el diagnòstic, la seguretat alimentària, estudis sobre tot centrats en el virus de l’hepatitis A, astrovirus, norovirus, sapovirus i rotavirus. Té dues patents internacionals PCT en explotació. El laboratori de Virus Entèrics va ser el primer laboratori universitari a Espanya en rebre la certificació de compliment de  Bones Pràctiques de Laboratori. Ha dirigit un bon nombre de tesis doctorals.

És el President de  la Societat Internacional de Virologia Alimentària i Ambiental i President de la Societat Espanyola de Virologia i ex President de la secció de Microbiologia de l’Aigua de la Societat Espanyola de Microbiologia. També va ser President de la secció de Ciències Experimentals de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.

És editor de “Food and Environmental Virology”, “Journal of Applied Microbiology” i “Letters in Applied Microbiology”. És membre de nombrosos comitès científics, especialment el comitè científic  de Seguretat Alimentària Espanyola, i del Comitè Europeu de Normalització (CEN) de la UE sobre l’estandardització de mètodes moleculars per a la detecció de virus en aliments. També pertany al panell científic d’Aliments i malalties transmeses per l’aigua del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC). Va actuar com a President del Grup d’Estudi d’Astrovirus del Comitè Internacional de Taxonomia de Virus (ICTV).

Pel que fa a la seva tasca acadèmica, el Dr. Albert Bosch és professor des de l’any 1979 sense interrupció de diverses assignatures de Virologia, Microbiologia i Seguretat Alimentària de diferents Llicenciatures  i actualment, de diferents Graus i Màsters de les Facultats de Biologia i Farmàcia de la UB i de la Universidad Complutense de Madrid on s’imparteixen aquestes matèries.

 
CV Extens