Acadèmic Emèrit

Ciències Humanes: Dr. en Filosofia i Lletres

Data d’ingrés: 04/03/1993

Medalla: Nº 68

Discurs d’ingrés: La identidad étnica

Discurs de resposta: Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés

Doctor en Filosofia (1974) i en Psicologia (2004), ha estat professor de la Universitat de Barcelona (1970-2008), sent en l’actualitat professor emèrit de la mateixa. Professor Visitant en diverses universitats, ha dirigit 8 tesis doctorals. Els seus més de 130 treballs publicats, entre llibres i articles científics, poden agrupar-se en quatre blocs;

a) En primer lloc, les obres referides a temes bàsics d’Antropologia Cultural (històrics, temàtics i introductoris), com: Historia de la antropología española (1992), que té com a antecedent, La antropología cultural en España (1986). Des d’un punt de vista temàtic, podem assenyalar el Diccionario Temático de Antropología (1993), que té com a antecedents, Los 60 conceptos clave de la antropología (1982) i la primera edició (1988) del Diccionario Temático de Antropología, revisat en la 2ª edició (1993) i la 3ª edició (2018).

Com aportació metodològic, destacarem: Etnografía, Metodología cualitativa en la investigación sociocultural (1995) i el recent, Metodología Cualitativa Etnográfica (2015); podem assenyalar el carácter introductori del llibre: Cultura e identidad cultural (1997).

b) Van seguir altres treballs, no menys importants, la cultura i la identitat cultural, com: La identidad étnica (1993), Estudios de Etnopsicología y Etnopsiquiatría (1994) i La identidad cultural (2000), acompanyats de nombrosos articles sobre el tema, en revistes especialitzades, com els dedicats a la “Psicologia cultural” (1995 i 2000) i a la “Etnopsicología como identidad de los pueblos” (2015). La identitat cultural de Navarra, país natal del Dr. Á. Aguirre, va quedar estudiada en treballs com, La identidad cultural de Navarra (1992, 1997 y 2001). c) En tercer lloc, van aparèixer els temes relatius a la cultura de les organitzacions, el llibre més important és, La cultura de las organizaciones (2004), precedit pel llibre editat a Mèxic, Cultura organizacional (1999) i altres articles relatius a “La cultura de la empresa” (2002), a “Los rituales de la empresa” (1996 i 2009) o al “Homo faber actual” (2004). Mereix especial atenció, al costat del tema de la cultura organitzacional, el nou estudi metodològic, Metodología cualitativa etnográfica (2015), publicat en espanyol i portuguès, i el treball sobre “Etnografía de la cultura de una empresa” (2014), tots ells conduents a utilitzar l’etnografia per a l’estudi de les organitzacions. d) Finalment, i en quart lloc, ens referirem als temes de psicologia i cultura. Tal és el cas d’articles com “Antropología de la depresión” (2008. Cfr. 1989, 1994, 1996 i 1997); sobre la Psicología de la adolescencia (1994 i 1997), i els temes ja esmentats referents a la Etnopsicología y Etnopsiquiatría (1994), a la “Psicología cultural” (1995), a la “Demarcación de la psicología cultural” (2000) i a “La etnopsicología como identidad de los pueblos” (2015), als quals ja ens hem referit anteriorment.

El Dr. Ángel Aguirre Baztán, com a psicòleg i antropòleg, investiga principalment, sobre els temes de etnopsicologia i psicologia cultural, cultura i identitat cultural, rituals i cultura organitzacional.

 

CV Extens