Acadèmic Numerari i Secretari General de la Junta de Govern

Ciències Socials: Doctor en Dret

Data d’ingrés: 25/04/2017

Discurs d’ingrés: Gobierno y administración en la empresa familiar

Discurs de resposta: Dr. Joan-Francesc Pont Clemente

JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO Doctor en Dret “Cum Laude” per la Universitat de Barcelona, ​​en la qual desenvolupa la seva activitat docent i investigadora com a Catedràtic de Dret mercantil i codirector del Màster en Dret Empresarial IL3; professor de diferents màsters i postgraus en diverses universitats. La seva activitat professional com a advocat, es desenvolupa en les següents matèries: Dret de societats, Dret de la competència, Dret concursal i operacions de refinançament i de reestructuració d’empreses en crisi; Arbitratge de dret dels negocis internacional i nacional, Contractes de distribució i Empresa familiar. Col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​i inscrit en el Registre d’Administradors Concursals d’aquesta corporació. Secretari i vocal de consells d’administració de diverses societats i grups. Àrbitre de la Cambra de Comerç Internacional de Paris, del Tribunal Arbitral de Barcelona i de la Cort d’Arbitratge de Madrid. Membre de la Comissió Jurídica de Foment del Treball Nacional. Autor de nombroses monografies i articles en revistes especialitzades de les següents matèries: Dret de societats; Dret concursal; Lletra de canvi i xec; Empresa familiar; Arbitratge, Contractes de Distribució i Dret dels consumidors. Com conferenciant ha participat en diverses conferències, jornades i seminaris sobre matèries pròpies del Dret mercantil. Assessora en matèries de Dret mercantil a diverses associacions i col·legis professionals.

CV Extens

Vídeo Resum

Vídeo Complet