Acadèmic Emèrit

Ciències Humanes: Dr. en Filologia

Data d’ingrés: 28/05/2015

Discurs d’ingrés:  El poder y su semiología

Discurs de resposta:Dr. Joaquim Gironella Coll

Michael Metzeltin va néixer a Sorengo (Suïssa) el 1943. Va estudiar Filologia Romànica a les Universitats de Basilea, Zuric, Salamanca, Coïmbra i Pàdua. Es va doctorar en 1969 en Filologia iberoromànica, Lingüística Francesa i Literatura Italiana i aprovar la capacitació per càtedra amb la vènia legendi en Filologia Romànica el 1972 a la Universitat de Basilea. Va ser ajudant i lector de llengües romàniques a la Universitat de Basilea (Suïssa), professor a la Universitats de Trèveris (Alemanya), Groningen (Països Baixos), Coïmbra (Portugal), Cosenza (Itàlia), Paderborn i Göttingen (Alemanya). Des de 1989 ha estat catedràtic de Lingüística i Didàctica de les llengües romàniques a la Universitat de Viena (Àustria), des de 2011 és professor emèrit a la mateixa universitat. A més de l’ensenyament universitari, ha donat conferències en nombroses universitats en gairebé tots els països d’Europa, a Cuba, Xile i Perú.

És també professor honorari de la Universitat Ricardo Palma de Lima (2008) i de la Universitat A. I. Cuza de Iaşi (2009).

Michael Metzeltin és membre de la Österreichische Akademie der Wissenschaften (corresponent des de 1994 i de nombre des de 2004), Gran Oficial dóna Ordem do Mèrit de la República Portuguesa (1998), professor honoris causa de la Universitat de Bucarest (1999), titular de l’Encomana de l’Ordre del Mèrit Civil d’Espanya (2000), membre corresponent de l’Acadèmia Xilena de la Llengua (2000), membre d’honor de l’Acadèmia de la Llingua Asturiana (2001), titular del Ordin Naţional “Pentru Merit” de Romania (Ofiţer 2002, Comandor 2011), de la Medalla d’or de la Facultat de Filosofia de la Universitat Comenius de Bratislava (2003) i de la Medalla d’honor Presidencial que commemora el Centenari del Natalici de Pablo Neruda (2004), membre d’honor de l’Acadèmia Romanesa de Ciències (2004), doctor honoris causa de la Universitat de Timişoara (2006), de la Universitat d’Estocolm (2007), de la Universitat AI Cuza de Iaşi (2010) i de la Universitat Comenius de Bra tislava (2010), membre d’honor del Consello d’a Fabla Aragonesa i de l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa (2008), membre numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (Barcelona, 2015), membre d’honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa (CONSEDOC, Barcelona, 2015), membre estranger de l’ Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere (Milano, 2015) i membre corresponent per a Àustria de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Barcelona, 2016).

Ha publicat 40 monografies i més de 300 articles sobre temes de lingüística romànica, de hispanística, d’antropologia textual, d’anàlisi del discurs polític i de problemes d’identitat, i és cofundador i coeditor del Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL, 12 volums, Tübingen, 1987-2005), del Romanistisches Kolloquium (RK, 30 volums, Tübingen, 1985-) i de les Col·leccions Cinderella (19 volums, Viena, 1996-2016).